Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky)
Název 056EX 3090/11-121 Dražební vyhláška - EL. DR. (LV 1861, k.ú. Březolupy)
Číslo jednací 056EX 3090/11-121
Zodpovídá Oddělení právní
Původce Novozámský Vít, JUDr. - soudní exekutor Novozámský Vít, Bratislavská č.p.40/73, 60200 Brno 2
Adresát Novozámský Vít, JUDr. - soudní exekutor Novozámský Vít, Bratislavská č.p.40/73, 60200 Brno 2
Stav Sejmuto
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2017-11-07 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2017-11-30 00:00:00.0
Skutečně sejmuto 2017-12-04 00:00:00.0
Obsah vyvěšení
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2017-11-07 00:00:00.0 1970-01-01 11:34:08.0
Zveřejněno do 2017-12-04 00:00:00.0 1970-01-01 08:29:15.0
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do