Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace - veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na I. pololetí 2018 - Oblastní charita UH
Číslo jednací MUUH-OSS/23774/2018/Puk
Zodpovídá Oddělení plánování sociálních služeb
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát Veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 23.03.2018
Vyvěšeno do 25.03.2021
Skutečně sejmuto
Obsah vyvěšení
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 23.03.2018 13:17:28
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do