Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky)
Název Dražební řád a dražební vyhláška - pondělí 15.10.2018 v 09:30 hodin
Číslo jednací 4134010/18/3005-80541-712361
Zodpovídá Oddělení právní
Původce Územní pracoviště Brno - venkov (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj), Příkop č.p. 834/8, 60200 Brno 2
Adresát Územní pracoviště Brno - venkov (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj), Příkop č.p. 834/8, 60200 Brno 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 20.09.2018
Vyvěšeno do 15.10.2018
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 20.09.2018 14:32:37
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do