Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace - veřejnoprávní smlouvy
Název Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2018/0755/OSS
Číslo jednací
Zodpovídá Odbor sociálních služeb
Původce SECURITY TECHNOLOGIES a.s., Komprdova č. p. 4333/20, 61500 Brno 15
Adresát SECURITY TECHNOLOGIES a.s., Komprdova č. p. 4333/20, 61500 Brno 15
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 13.11.2018
Vyvěšeno do 15.11.2021
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 13.11.2018 11:10:47
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do