Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Ža - zveřejnění na ÚD - Rozpočtové opatření č.1 DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu
Číslo jednací
Zodpovídá Oddělení právní
Původce Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní ces, Masarykovo Nám. 21, 68601 Uherské Hradiště 1
Adresát Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní ces, Masarykovo Nám. 21, 68601 Uherské Hradiště 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 05.03.2019
Vyvěšeno do 31.12.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 05.03.2019 11:25:44
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do