Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Životní prostředí
Název Ža - vyvěšení na ÚD - Opatření obecné povahy
Číslo jednací 18918/2019-MZE-16212
Zodpovídá Oddělení personální a mzdové
Původce Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Adresát Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 04.04.2019
Vyvěšeno do 31.12.2022
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 04.04.2019 11:04:30
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do