Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Územní plánování
Název Veřejná vyhláška Oznámení o projednávání návrhu Územního plánu Kudlovice
Číslo jednací MUUH-SŽP/60135/2019/Skl
Zodpovídá Odd. územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68670 Uherské Hradiště
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 01.08.2019
Vyvěšeno do 30.09.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 01.08.2019 14:29:53
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do