Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky)
Název Alena Běhávková - Dražební vyhláška NV - elektronická dražba ExD12/2019LV 250+2569
Číslo jednací 203 ExD 12/2019-6
Zodpovídá Oddělení právní
Původce Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Adresát Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 20.08.2019
Vyvěšeno do 18.09.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 20.08.2019 13:54:00
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do