Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky)
Název 030 EX 8611/14-179 Dražební vyhláška - BŘEZINA Petr
Číslo jednací 030 EX 8611/14-179
Zodpovídá Oddělení právní
Původce Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor Homola Jaroslav, Hlinky č.p. 41/104, 60300 Brno 3
Adresát Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor Homola Jaroslav, Hlinky č.p. 41/104, 60300 Brno 3
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 26.08.2019
Vyvěšeno do 26.09.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 26.08.2019 09:40:06
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do