Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Žádost o součinnost - nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace srpen 2019
Číslo jednací UZSVM/BUH/4769/2019-BUHM
Zodpovídá Oddělení právní
Původce Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č.p. 818/11, 60200 Brno 2
Adresát Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č.p. 818/11, 60200 Brno 2
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 02.09.2019 09:08:10
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do