Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Životní prostředí
Název Opatření obecné povahy - ž - zveřejnění - zalesňování v období do 31. prosince 2022
Číslo jednací 41508/2019-MZE-16212
Zodpovídá Oddělení personální a mzdové
Původce Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Adresát Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 02.09.2019
Vyvěšeno do 31.12.2022
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 02.09.2019 13:23:31
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do