Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky
Název Správní řád - opravné usnesení - rozhodnutí - admin. chyba*
Číslo jednací MUUH-SŽP/51072/2014/BurP
Zodpovídá Odd. územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát Hromadná písemnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 11.09.2019
Vyvěšeno do 27.09.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 11.09.2019 14:47:23
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do