Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Nemovitosti (záměry města)
Název Záměr - převod pozemků a částí pozemků, vše v k.ú. Mařatice a v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště
Číslo jednací MUUH-SMM/22150/2020/JanL
Zodpovídá Oddělení správy pozemků
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát Veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 13.03.2020
Vyvěšeno do 08.06.2020
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 13.03.2020 10:20:46
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do