Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace - veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0159/OSS
Číslo jednací MUUH-OSS/23751/2020/Noh
Zodpovídá Odbor sociálních služeb
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 25.03.2020
Vyvěšeno do 27.03.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 25.03.2020 12:04:24
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do