Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Důležitá oznámení
Název Žádost o realizaci popisu věci
Číslo jednací KRPZ-25756-94/TČ-2020-151171-POD
Zodpovídá Oddělení personální a mzdové
Původce Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č. p. 5637, 76001 Zlín 1
Adresát Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č. p. 5637, 76001 Zlín 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 04.08.2020
Vyvěšeno do 05.02.2021
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 04.08.2020 09:41:25
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do