Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Důležitá oznámení
Název Vyhlášení popisu věci - jízdní kolo
Číslo jednací KRPZ-39187-22/TČ-2020-151171
Zodpovídá Oddělení personální a mzdové
Původce Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č. p. 5637, 76001 Zlín 1
Adresát Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č. p. 5637, 76001 Zlín 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 19.08.2020
Vyvěšeno do 22.02.2021
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 19.08.2020 11:09:55
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do