Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Důležitá oznámení
Název Integrované šetření v zemědělství
Číslo jednací CSU-011383/2020
Zodpovídá Oddělení personální a mzdové
Původce Český statistický úřad, Na padesátém č. p. 3268/81, 10000 Praha 10
Adresát Český statistický úřad, Na padesátém č. p. 3268/81, 10000 Praha 10
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 26.08.2020
Vyvěšeno do 27.10.2020
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 26.08.2020 15:50:36
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do