Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Důležitá oznámení
Název Nařízení mimořádného opatření KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 5/2020
Číslo jednací KHSZL 23777/2020
Zodpovídá Oddělení právní
Původce Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č. p. 600, 76001 Zlín 1
Adresát Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č. p. 600, 76001 Zlín 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 11.09.2020
Vyvěšeno do 11.11.2020
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 11.09.2020 08:44:00
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do