Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky)
Název Dražební vyhláška 5.11.2020, č.j. 006 EX 638/20-54
Číslo jednací
Zodpovídá Oddělení personální a mzdové
Původce Blažková Alena, JUDr., Ph. D. - soudní exekutorka Blažková Alena, Konečného náměstí č. p. 541/2, 60200 Brno 2
Adresát Blažková Alena, JUDr., Ph. D. - soudní exekutorka Blažková Alena, Konečného náměstí č. p. 541/2, 60200 Brno 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 16.09.2020
Vyvěšeno do 05.11.2020
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 16.09.2020 15:20:29
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do