Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Územní plánování
Název Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování ÚP Vážany 2014-2020
Číslo jednací MUUH-SŽP/71644/2020/DujJ
Zodpovídá Odd. územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. č. p. 19, 68601 Uherské Hradiště 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 18.09.2020
Vyvěšeno do 23.10.2020
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 18.09.2020 07:09:59
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do