Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva s obcí Újezdec
Číslo jednací MUUH-DSA/24445/2021/MartJ
Zodpovídá Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 25.03.2021
Vyvěšeno do 26.03.2024
Obsah vyvěšení
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 25.03.2021 14:00:48
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do