Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace - veřejnoprávní smlouvy
Název VPS o poskytnutí účelové dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na r. 2021
Číslo jednací MUUH-OSS/39914/2021/Noh
Zodpovídá Odbor sociálních služeb
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát Veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 17.05.2021
Vyvěšeno do 20.05.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 17.05.2021 10:27:49
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do