Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace - veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu - SK Mařatice
Číslo jednací MUUH-KŠS/79135/2021/LopJ
Zodpovídá Odbor kultury, školství a sportu
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 29.09.2021
Vyvěšeno do 30.09.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 29.09.2021 14:36:01
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do