Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace - veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskyntutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradičště - 2020/0591/EKO-RF
Číslo jednací MUUH-EKO/79258/2021/MarI
Zodpovídá Ekonomický odbor
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 11.10.2021
Vyvěšeno do 12.10.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 11.10.2021 14:14:36
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do