Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Oznámení o vyhlášení revize údajů katastru nemovitostí
Číslo jednací RO-1/2022-711
Zodpovídá Oddělení personální a mzdové
Původce Katastrální pracoviště Uherské Hradiště (Katastrální úřad pro Zlínský kraj), Svatováclavská č. p. 568, 68601 Uherské Hradiště 1
Adresát Katastrální pracoviště Uherské Hradiště (Katastrální úřad pro Zlínský kraj), Svatováclavská č. p. 568, 68601 Uherské Hradiště 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 13.01.2022
Vyvěšeno do 02.01.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 13.01.2022 14:13:10
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do