Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace - veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutíúčelové dotacez FS - HC UH
Číslo jednací MUUH-KŠS/23383/2022/LopJ
Zodpovídá Odbor kultury, školství a sportu
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 16.03.2022
Vyvěšeno do 18.03.2025
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 16.03.2022 16:55:02
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do