Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Veřejná vyhláška - přihlášení oprávněné osoby - Leopold Müller, Zdenka Möllerová
Číslo jednací RO-1/2022-711
Zodpovídá Oddělení personální a mzdové
Původce Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, Svatováclavská č. p. 568, 68601 Uherské Hradiště 1
Adresát Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, Svatováclavská č. p. 568, 68601 Uherské Hradiště 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 09.05.2022
Vyvěšeno do 10.05.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 09.05.2022 14:15:28
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do