Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace - veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Klub důchodců
Číslo jednací MUUH-EKO/52218/2022/MarI
Zodpovídá Oddělení rozpočtů a financování
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 17.06.2022
Vyvěšeno do 19.06.2025
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 17.06.2022 10:42:03
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do