Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Žádost o součinnost - nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace srpen 2022
Číslo jednací UZSVM/BUH/3979/2022-BUHM
Zodpovídá Oddělení personální a mzdové
Původce Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Adresát Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 30.08.2022 13:16:44
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do