Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Důležitá oznámení
Název Oznámení o odstranění vozidla z pozemní komumikace - ASTRA Derflan na ÚD
Číslo jednací MUUH-SMM/75489/2022/MacP
Zodpovídá Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 13.09.2022
Vyvěšeno do 13.12.2022
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 13.09.2022 08:57:31
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do