Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace - veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FS - SK Mařatice
Číslo jednací MUUH-KŠS/81567/2022/LopJ
Zodpovídá Oddělení školství a sportu
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 03.10.2022
Vyvěšeno do 03.10.2025
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 03.10.2022 10:41:23
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do