Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Univerzita Tomáše Bati
Číslo jednací MUUH-EKO/83395/2022/MarI
Zodpovídá Oddělení rozpočtů a financování
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 07.10.2022
Vyvěšeno do 07.10.2025
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 07.10.2022 12:16:02
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do