Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Schválený rozpočet Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na rok 2023
Číslo jednací
Zodpovídá Oddělení právní
Původce Mařák Ivan, Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště 1
Adresát Mařák Ivan, Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 15.12.2022
Vyvěšeno do 30.12.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 15.12.2022 10:31:58
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do