Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace - veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu města Uherské Hradiště
Číslo jednací MUUH-KŠS/21939/2023/LopJ
Zodpovídá Odbor kultury, školství a sportu
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 27.02.2023
Vyvěšeno do 27.02.2026
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 27.02.2023 14:40:42
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do