Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace - veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FS - Tenis Slovácko
Číslo jednací MUUH-KŠS/39656/2023/LopJ
Zodpovídá Odbor kultury, školství a sportu
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 13.04.2023
Vyvěšeno do 13.04.2026
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 13.04.2023 12:57:19
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do