Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace - veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Akropolis
Číslo jednací MUUH-EKO/49023/2023/MarI
Zodpovídá Oddělení rozpočtů a financování
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 11.05.2023
Vyvěšeno do 12.05.2026
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 11.05.2023 12:13:18
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do