Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace - veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP
Číslo jednací MUUH-SMM/27275/2018/NěmL
Zodpovídá Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 06.04.2018
Vyvěšeno do 08.04.2021
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 06.04.2018 12:26:29
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do