Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Zveřejněno od Dokument Původce
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 120 EX 1986/12-223-Usn. o odročení - MARTINA MORAVCOVÁ 13.11.2019 Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor Mika Dalimil, Za Beránkem č.p. 836, 33901 Klatovy 1
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky ÚŘ - oznámení zahájení řízení §87 13.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) EX108/18:-Dražební vyhláška 16/10/2019 13.11.2019 Tomek Jiří, JUDr. - soudní exekutor Tomek Jiří, Bráfova tř. č.p. 471/58, 67401 Třebíč 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Dokumenty 067 EX 13382/15-162-dražební vyhláška - JIŘÍ FORNÁL 13.11.2019 Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor Podkonický Juraj, Evropská č.p. 663/132, 16000 Praha 6
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 13.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Mistřice-přeložky vodovodu-Obec-Oznámení 13.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 203 Ex 06027/15 Dražební vyhláška NV - OPAKOVANÁ elektronická dražba (2. kolo) - Škrášek M. 13.11.2019 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Volná pracovní místa Referent/ka odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uh. Hradiště VŘ 31/2019 - prodloužení 12.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Stříbrnice - úprava toku - změna stavby - oznámení 11.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava OOP-Huštěnovice- rekonstrukce železničního přejezdu 11.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Územní plánování Veřejná vyhláška 08.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem prostoru v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště 08.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - převod části pozemku p. č. 335/1 v k.ú. Míkovice nad Olšavou 08.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - převod části pozemku p. č. 335/1 v k.ú. Míkovice nad Olšavou 08.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - směna části pozemku, za části pozemků, vše v k.ú. Uherské Hradiště, s doplatkem 08.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem částí pozemků v k.ú. Sady a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem 08.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem částí pozemků v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem 08.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem částí pozemků v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem 08.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - výpůjčka částí pozemku p. č. 437/163 v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným staveb. záměrem 08.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - výpůjčka 1 ks optického vlákna kabelu v k.ú. Uherské Hradiště 08.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2016/0040/SMM, ve znění Dodatku č. 1 08.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - výpůjčka částí pozemků v k.ú. Uherské Hradiště a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem 08.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Ustanovení opatrovníka § 32-usnesení 08.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Ustanovení opatrovníka § 32-usnesení 08.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Ustanovení opatrovníka § 32-usnesení 08.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem části pozemku p. č. 1/1 v k.ú. Uherské Hradiště 08.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Přechodná úprava provozu na Mariánském nám. v UH 07.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Ustanovení opatrovníka § 32-usnesení 07.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Ustanovení opatrovníka § 32-usnesení 07.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Huštěnovice komunikace Klínky Přerušení stavebního řízení 07.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Dokumenty 124 EX 1547/08-541-Usn.o odroč.draž.jed,542-Žádost o zveřej. DV 06.11.2019 Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor Mareš Ondřej, Masarykova č.p. 679/33, 41201 Litoměřice 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) EX 3063/09-138 Dražební vyhláška - Ondra Libor 06.11.2019 Havlice Alan, JUDr. - soudní exekutor Havlice Alan, Otakara Březiny č.p. 229/5, 79001 Jeseník 1
Doprava oznámení o návrhu OOP ve věci stanovení místní úpravy provozu ve Starém Městě 06.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Přechodná úprava provozu ul. Pod Zahrady, Uh. Hradiště, Mařatice 06.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr města na nájem bytu 721-13 a 880-1 05.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Oznámení E.ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 22.11.2019 - Uherské Hradiště 05.11.2019 E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 37001 České Budějovice 1
Volná pracovní místa Referent/ka odboru investic Městského úřadu Uherské Hradiště VŘ 22/2019 - prodloužení 05.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Oznámení E.ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 21.11.2019 - Uherské Hradiště 05.11.2019 E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 37001 České Budějovice 1
Volná pracovní místa Referent/ka odboru investic Městského úřadu Uherské Hradiště VŘ 21/2019 - prodloužení 05.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr města na nájem bytu 441-3 za nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné 05.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr města na nájem bytu pro příjmově vymezené osoby 1277-4 05.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr města na nájem startovacího bytu 1185-13 05.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky ÚŘ - rozhodnutí o umístění stavby 04.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Usnesení o zastavení stavebního řízení D 5506 SO 195.6.2 04.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava OOP Stanovení přechodné úpravy provozu Za Humny Uh. Hradiště 04.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 137EX 18888/09-148 Usnesení - dr. vyhláška 01.11.2019 Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor Kocián Petr, Veveří č.p. 2216/125, 61600 Brno 16
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 120 EX 8939/11-428-Další draž. jednání - ANDREA LYSOŇKOVÁ 01.11.2019 Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor Mika Dalimil, Za Beránkem č.p. 836, 33901 Klatovy 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 203 Ex 06027/15 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba - Miroslav Šagát 01.11.2019 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky ÚŘ - rozhodnutí o umístění stavby 01.11.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 030 EX 6212/18 -29 Dražební vyhláška; 29.10.2019 Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor Homola Jaroslav, Hlinky č.p. 41/104, 60300 Brno 3
Ostatní Rozpočtové opatření č. 10/2019 a č. 11/2019 23.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky ÚP - Veřejně prospěšné práce - Projekt 23.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Územní plánování Žádost o pořízení územního plánu Tupesy 18.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Oznámení E.ON Odstranění a ořez dřevin - ž - zveřejnění na úřední desku 16.10.2019 E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 37001 České Budějovice 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 137EX 5031/07-69 Usnesení - dr. vyhláška VKarel Mazur 16.10.2019 Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor Kocián Petr, Veveří č.p. 2216/125, 61600 Brno 16
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 203 Ex 12993/19 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba - Martin Erban 16.10.2019 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Důležitá oznámení Upozornění na dlouh.od.voz. opel corsa Sadová NR-363DL (Sk) 16.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Upozornění na odstranění opuštěného vozidla bagr CASE Štěpnická 04.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) EX 15243/11-160 Draž. vyhl. Petr Březina 03.10.2019 Urban Karel, JUDr. - soudní exekutor Urban Karel, Minská č.p. 3193/54, 61600 Brno 16
Ostatní Rozpočtové opatření č. 10/2019 01.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprvání smlouva o poskytunutí dotace z FSSP - 2019/0636/OSS 30.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště č. 2019/608/EKO-RF 27.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Upozornění na dl. odst. voz. VW Polo Sadová 24.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora rozvoje sportu I. pololetí 2020" 09.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "podpora činností v oblasti životního prostředí v I. pololetí 2020" 09.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v I. pololetí 2020" 09.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v I. pololetí 2020" 09.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Podpora rozvoje bydlení města Uherské Hradiště v I. pololetí 2020 - úvěry 09.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí 2020" 09.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávávní v I. pololetí 2020" 09.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 08/2019 a č. 09/2019 05.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Žádost o součinnost - nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace srpen 2019 02.09.2019 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č.p. 818/11, 60200 Brno 2
Životní prostředí Opatření obecné povahy - ž - zveřejnění - zalesňování v období do 31. prosince 2022 02.09.2019 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1
Ostatní Rozpočtové opatření č. 08/2019 Město Uherské Hradiště 07.08.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Závěrečný účet roku 2018 Město Uherské Hradiště 20.06.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 7/2019 Město Uherské Hradiště 20.06.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 5/2019 a č. 6/2019 Město Uherské Hradiště 20.06.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 5/2019 Město Uherské Hradiště 23.05.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vod. cest na řece Moravě za rok 2018 17.05.2019 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí č.p. 293, 68601 Uherské Hradiště 1
Veřejnoprávní smlouvy zveřejnění na úřední desku - Dotace z FS - Topakce 25.04.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 3/2019 a č. 4/2019 Město Uherské Hradiště 17.04.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Ža - vyvěšení na ÚD - Opatření obecné povahy 04.04.2019 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1
Ostatní Rozpočtové opatření č.3/2019 Město Uherské Hradiště 21.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FCR - Park Rochus 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FCR - Region Slovácko 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FS - TJ Slavoj Jarošov z.s. 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FS - FC Slovácko z.s. 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 14.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o postyknutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávním smlouva o poskytování manažerské a případové supervize OSS 11.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu - TJ Slovácká Slavia 11.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu - HC 11.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Ža - zveřejnění na ÚD - Rozpočtové opatření č.1 DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu 05.03.2019 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní ces, Masarykovo Nám. 21, 68601 Uherské Hradiště 1
Ostatní Rozpočtové opatření č.01/2019 a č. 02/2019 Město Uherské Hradiště 20.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 19.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 19.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 19.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotae z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Výroční zpráva o poskytování inforamcí v roce 2018 06.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva o poskytování supervize pro pracovníky OSPOD 05.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č.14/2018 Město Uherské Hradiště 04.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Žádost o vyvěšení na ÚD - Schválený rozpočet 2019 16.01.2019 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 14.01.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Zpráva č. 417/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření Baťova kanálu za rok 2017 04.01.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2019 04.01.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Střednědobý výhled rozpočtu do 2024 Město Uherské Hradiště 13.12.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočet na rok 2019 Město Uherské Hradiště 13.12.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - podpora činnosti spolků 2018 15.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2018/0755/OSS 13.11.2018 SECURITY TECHNOLOGIES a.s., Komprdova č.p. 4333/20, 61500 Brno 15
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí rekonstrukce kanalizace Za Alejí-rozhodnutí 17.10.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Oznámení o zah. stavebního řízení D55, SO 142, SO 212, SO 145 17.10.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotace 08.10.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotace 08.10.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem prostor v budově č. p. 961, Šafaříkova, Uherské Hradiště 27.09.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem prostor v budově č. p. 125, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště 27.09.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva - dotace TJ Slovácká Slavia 27.09.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva - dotace HC 27.09.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Stanovení přech. úpravy provozu pro 61.roč. Slováckého běhu v UH 27.09.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Dražební řád a dražební vyhláška - pondělí 15.10.2018 v 09:30 hodin 20.09.2018 Územní pracoviště Brno - venkov (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj), Příkop č.p. 834/8, 60200 Brno 2
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva o poskytování supervize 28.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Diakonii ČCE 2018 28.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na I. pololetí 2018 - Akropolis 23.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na I. pololetí 2018 - Oblastní charita UH 23.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu města Uherské Hradiště 20.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu města Uherské Hradiště - HC 20.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva 03.11.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva 03.11.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva 03.11.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva 03.11.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy účelová dotace z FS - TJ Slovácká Slavia 31.10.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy účelová dotace z FS - HC 31.10.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy účelová dotace z FS - TJ Slovácká Slavia 31.10.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace smlouva Společnost Podané ruce 18.10.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace smlouva Oblastní charita 18.10.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Smlouva o spolupráci č. 2015/0660/EKO-RF ve znění dodatku č. 1 09.10.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva os poskytnutíd otace z rozpočtu města Uherské Hradiště 09.10.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 22.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 22.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 22.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 22.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 22.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva 01.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva 01.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva 01.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva 01.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotační smlouva HC Uh. Hradiště - 1. pololetí 2017 04.04.2017 Městský úřad Uherské Hradiště