Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Zveřejněno od Dokument Původce
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky usnesení účastníci územního řízení Nové Štěpnice - II. etapa ul. Zahrádky 2018-04-20 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Kudlovice-dešťová kanalizace u silnice III/43220 2018-04-20 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky ÚŘ - rozhodnutí o umístění stavby* 2018-04-20 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky ÚŘ-rozhodnutí o umístění stavby-zkrácená verze* 2018-04-20 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Žádost o vyvěšení AV 2018-04-19 00:00:00.0 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č.p. 818/11, 60200 Brno 2
Oznámení E.ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Uh. Hradiště, Rybárny 2018-04-19 00:00:00.0 E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 37001 České Budějovice 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 074 EX 05239/11-200, Dražební vyhláška - nemovitosti bez závad EL, - Petra Vachová 2018-04-19 00:00:00.0 Koncz David, Mgr. - soudní exekutor Koncz David, 26. dubna č.p. 573/10, 35002 Cheb 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) METALAN AC, s.r.o. - Usnesení o oznámení DR 2018-04-19 00:00:00.0 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Životní prostředí UH-Mikovice - vodovod - Za Mlynem - stavební povolení 2018-04-19 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 3/2018 a č. 4/2018 2018-04-18 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - převod pozemků a částí pozemků v k.ú. Mařatice a v k.ú. Sady 2018-04-18 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky sdělení o seznámení se s podklady pro územní rozhodnutí - Nové Štěpnice II.etapa 2018-04-18 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Územní plánování Zpráva č. 1 o uplatňování ÚP Uh. Ostroh 2018-04-17 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Oznámení o uložení písemnosti veřejná vyhláška 2018-04-17 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Oznámení o uložení písemnosti veřejná vyhláška 2018-04-17 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem části pozemku p. č. 653/27 v k.ú. Uherské Hradiště 2018-04-17 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem části pozemku p. č. 2065/2 v k.ú. Mařatice 2018-04-17 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Oznámení E.ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Jarošov 2018-04-17 00:00:00.0 E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 37001 České Budějovice 1
Oznámení E.ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie- Na Hraničkách 2018-04-17 00:00:00.0 E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 37001 České Budějovice 1
Oznámení E.ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Uherské Hradiště, Stonky 860 2018-04-17 00:00:00.0 E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 37001 České Budějovice 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 203 Ex 09071/17-106 Usnesení o odročení dražby - Michala Viltavská 2018-04-17 00:00:00.0 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Oznámení E.ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Dlouhá, Na Baště, Na Stavidle, Stará Tenice 2018-04-17 00:00:00.0 E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 37001 České Budějovice 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 203 Ex 09071/17-107 Usnesení o odročení dražby - Michala Viltavská 2018-04-17 00:00:00.0 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) EX 218/16-43 usnesení - zrušen DJ - Foltýn Jiří 2018-04-17 00:00:00.0 Micka Petr, Mgr. - soudní exekutor Micka Petr, Pivovarská č.p. 257, 33701 Rokycany 1
Oznámení o uložení písemnosti vv 2018-04-17 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava návrh stanovení místní úpravy provozu Nedakonice 2018-04-17 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava OOP- Louky,k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště 2018-04-17 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Oznámení o uložení písemnosti veřejná vyhláška 2018-04-16 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava stanovení přechodné úpravy provozu, blokové čištění St. Město 2018-04-16 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Oznámení E.ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Dne 02.05.2018 od 07:30 do 10:30, UH- MÍKOVICE 2018-04-16 00:00:00.0 E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 37001 České Budějovice 1
Doprava přechodná úprava provozu Polešovice 2018-04-16 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí UH-Jarošov-kanalizace Před Branou 01 a 02 - změna - rozhodnutí 2018-04-13 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava oznámení o zah. stavebního řízení rekonstrukce chodníu Kostelany nad Moravou 2018-04-13 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 23.04.2018 2018-04-13 00:00:00.0 Krajský úřad Zlínkého kraje Odbor Kancelář hejtmana, Tř. T. Bati 3792, 76001 Zlín 1
Nemovitosti (záměry města) záměr EKO/019/18 ke zveřejnění na úřední desce 2018-04-12 00:00:00.0 Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č.p. 21, 76001 Zlín 1
Doprava přechodná úprava provozu Kostelany nad Moravou 2018-04-12 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Oznámení Policie ČR - odcizení jízdního kola 2018-04-11 00:00:00.0 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č.p. 5637, 76001 Zlín 1
Důležitá oznámení Výlukový jízdní řád 2018-04-11 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Oznámení E.ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Dne 27.04.2018 od 07:30 do 15:30 2018-04-11 00:00:00.0 E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 37001 České Budějovice 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Žádost o vyvěšení aukčních vyhlášek 2018-04-11 00:00:00.0 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č.p. 818/11, 60200 Brno 2
Volná pracovní místa Referent/ka odboru dopravních a správních agend MěÚ Uherské Hradiště (odd. přestupkových řízení) 2018-04-11 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava 95835 Chodník u silnice III/43220 v obci Kudlovice 2018-04-10 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Miroslav Mitáček - Dražební vyhláška NV - elektronická dražba 2018-04-10 00:00:00.0 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Miroslav Mitáček - Dražební vyhláška NV - elektronická dražba 2018-04-10 00:00:00.0 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 351 2018-04-10 00:00:00.0 Brančík Ctibor, Mgr. - soudní exekutor Brančík Ctibor, nám. 3. května č.p. 1569, 76502 Otrokovice 2
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem části pozemku p. č. 653/1 v k.ú. Uherské Hradiště 2018-04-10 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště 2018-04-10 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem části pozemku p. č. 653/1 v k.ú. Uherské Hradiště 2018-04-10 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Irena Zanášková (dříve Čtvrtníčková) - Dražební vyhláška NV - elektronická dražba 2018-04-10 00:00:00.0 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem části pozemku p. č. 653/1 v k.ú. Uherské Hradiště 2018-04-10 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky SÚS - oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení § 94m 2018-04-09 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Volná pracovní místa Referent/ka odboru správy majetku města MěÚ Uherské Hradiště (odd. správy pozemků) VŘ 15/2018 2018-04-09 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 2018-04-06 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 2018-04-06 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 2018-04-06 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 2018-04-06 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 2018-04-06 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky zastavení územního řízení Parkování Štěpnice II. etapa - zpětvzetí žádosti 2018-04-06 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Volná pracovní místa Referent/ka odboru sociálních služeb Městského úřadu Uherské Hradiště (OSPOD) VŘ 14/2018 2018-04-06 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 2018-04-06 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava stanovení přechodné úpravy provozu Motocyklové závody XVI. Slovácký okruh 2018-04-05 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Stříbrnice_Patková_studna_možnost převzetí písemnosti 2018-04-05 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) EX 15/18-5 usnesení - dražební vyhláška 2018-04-04 00:00:00.0 Hanáček Pavel, Mgr. - soudní exekutor Hanáček Pavel, Na Splávku č.p. 1182, 68601 Uherské Hradiště 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) EX 4391/13-89 Usnesení - Dražební vyhláška ? e - Pospíšil Richard 2018-04-04 00:00:00.0 Bayer Aleš, JUDr. - soudní exekutor Bayer Aleš, Kateřinská č.p. 1521/13, 12000 Praha 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) DV 139EX 06290/16-034 - Luboš Bartoš 2018-04-04 00:00:00.0 Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor Kubis Marcel, Masarykovo náměstí č.p. 44/4, 78901 Zábřeh
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 160EX 3303/12-158 Dražební vyhláška - el. dražba - Miroslava Búřilová 2018-04-04 00:00:00.0 Petrošová Marcela, Mgr. - soudní exekutorka Petrošová Marcela, 17. listopadu č.p. 2995, 69002 Břeclav 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 207EX 125/11-127 DV nem. ele. opak - Milan Klečka 2018-04-04 00:00:00.0 Jarková Jana, JUDr. - soudní exekutorka Jarková Jana, 2. května č.p. 2384, 76001 Zlín 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 018 EX 02296/17-055 ž - zvěřejnění dražební vyhlášky - Mgr. Zdeněk Havlíček 2018-04-03 00:00:00.0 Černošková Lenka, Mgr. - soudní exekutorka Černošková Lenka, Dolní č.p. 2073/71, 79601 Prostějov 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 030 EX 4108/06-374 Dražební vyhláška - PAVLÍKOVÁ Jarmila 2018-04-03 00:00:00.0 Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor Homola Jaroslav, Hlinky č.p. 41/104, 60300 Brno 3
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 169EX 2370/14-93 DVU - Marek Blaha 2018-04-03 00:00:00.0 Valentová Lucie, Mgr. - soudní exekutorka Valentová Lucie, Cejl č.p. 494/25, 60200 Brno 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Dokumenty 124 EX 6794/12-320-Dražební vyhláška,321-Žádost o zveřej. DV - MONIKA GOMELSKÁ 2018-04-03 00:00:00.0 Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor Mareš Ondřej, Masarykova č.p. 679/33, 41201 Litoměřice 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Diakonii ČCE 2018 2018-03-28 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva o poskytování supervize 2018-03-28 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 123EX 2115/11-77 Usnesení o odročení - Eduard Montág 2018-03-23 00:00:00.0 Cink Libor, Mgr. - soudní exekutor Cink Libor, náměstí T. G. Masaryka č.p.2392/17, 69002 Břeclav 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 137EX 5524/05-524 Usn. odročení dražby - Norbert Králík 2018-03-23 00:00:00.0 Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor Kocián Petr, Veveří č.p.2216/125, 61600 Brno 16
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 065 EX 00779/15-365, Dražební vyhláška - úřad 2014 - Ondřej Šmeral 2018-03-23 00:00:00.0 Petruň Jiří, JUDr. - soudní exekutor Petruň Jiří, K. H. Máchy č.p.1294/2, 78701 Šumperk 1
Volná pracovní místa Referent/ka odboru investic MěÚ Uherské Hradiště (odd. přípravy a realizace staveb) VŘ 11/2018 2018-03-23 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na I. pololetí 2018 - Akropolis 2018-03-23 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na I. pololetí 2018 - Oblastní charita UH 2018-03-23 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Volná pracovní místa Referent/ka odboru investic MěÚ Uherské Hradiště (odd. přípravy a realizace staveb) VŘ 10/2018 2018-03-23 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Upozornění na dlouhodobě odstavené vozidlo 2018-03-21 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení upozornění na dlouhod.odstavené vozidlo 2018-03-21 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu města Uherské Hradiště - HC 2018-03-20 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu města Uherské Hradiště 2018-03-20 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Upozornění na odst.Voz. Šafaříkova Peugeot 309 2018-03-16 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Upozornění na dlouh.odst.voz. Stará Tenice FDavorit bílý 2018-03-16 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Upozornění na dlouhod.voz. 28. října Felicia bílá 2018-03-16 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Ž - zveřejnění - EX 02463/16: Usnesení č.j.: 023 EX 02463/16-105 - AERFOK, s.r.o. 2018-03-12 00:00:00.0 Franc Jaromír, Mgr. - soudní exekutor Franc Jaromír, Husova č.p.64, 50601 Jičín 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Michala Viltavská - Usnesení o odročení dražby a stanovení nového dražebního roku 2018-03-12 00:00:00.0 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Michala Viltavská - Usnesení o odročení dražby a stanovení nového dražebního roku 2018-03-12 00:00:00.0 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Ondřej Magdálek - Dražební vyhláška NV - elektronická dražba 2018-03-08 00:00:00.0 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2
Dotace - programy "Podpora rozvoje bydlení města Uherské Hradiště v II. pololetí roku 2018" 2018-03-07 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program"Podpora sociálních a navazujících služeb v II. pololetí roku 2018" 2018-03-07 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora činností v oblasti životního prostředí v II. pololetí roku 2018" 2018-03-07 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program"Podpora rozvoje sportu v II. pololetí roku 2018" 2018-03-07 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora rozvoje kultury v II. pololetí roku 2018" 2018-03-07 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávánív II. pololetí roku 2018" 2018-03-07 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program"Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v II. pololetí 2018" 2018-03-07 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora rozvoje cestovního ruchu v II. pololetí roku 2018" 2018-03-07 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 203 Ex 00074/02-85099 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba, Exekuční příkaz NV Zdeňka Hrabcová 2018-03-06 00:00:00.0 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2
Ostatní Žádost o součinnost - nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace únor 2018 2018-03-06 00:00:00.0 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č.p.818/11, 60200 Brno 2
Ostatní Rozpočtové opatření č. 1/2018 a č.2/2018 2018-03-01 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Výroční zpráva o poskytování informací v r. 2017 2018-02-19 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Usnesení - dražební vyhláška - Šudoma Pavel 2018-02-19 00:00:00.0 Luhan Ivo, JUDr. - soudní exekutor Luhan Ivo, Karlovo náměstí č.p.288/17, 12000 Praha 2
Ostatní Rozpočtové opatření č.11/2017 2018-02-13 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Výběrová řízení, Veřejné zakázky ŽA - vyvěšení na ÚD - VŘ Havřic (7.kolo) 2018-01-19 00:00:00.0 Správa státních hmotných rezerv, Šeříková č.p.616/1, 15000 Praha 5
Územní plánování Veřejná vyhláška Oznámení o projednání Zprávy č. 1 o uplatňováníúzemního plánu Tupesy 2018-01-16 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Výběrová řízení, Veřejné zakázky ŽÁDOST O VYVĚŠENÍ NA ÚD - VŘ Bojkovice (9. kolo) 2018-01-16 00:00:00.0 Správa státních hmotných rezerv, Šeříková č.p.616/1, 15000 Praha 5
Ostatní Sazebník úhrad za poskytování informací 2018-01-02 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočet města na rok 2018 2017-12-18 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Střednědobý výhled rozpočtu města do roku 2023 2017-12-18 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení VEČEŘA VLOUPÁNÍ DO OA A SKLEPŮ 2017-12-06 00:00:00.0 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č.p.5637, 76001 Zlín 1
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva 2017-11-03 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva 2017-11-03 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva 2017-11-03 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva 2017-11-03 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy účelová dotace z FS - TJ Slovácká Slavia 2017-10-31 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy účelová dotace z FS - HC 2017-10-31 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy účelová dotace z FS - TJ Slovácká Slavia 2017-10-31 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace smlouva Společnost Podané ruce 2017-10-18 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace smlouva Oblastní charita 2017-10-18 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Smlouva o spolupráci č. 2015/0660/EKO-RF ve znění dodatku č. 1 2017-10-09 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva os poskytnutíd otace z rozpočtu města Uherské Hradiště 2017-10-09 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Závěrečný účet 2016 - Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě 2017-08-28 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 2017-08-22 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 2017-08-22 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 2017-08-22 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 2017-08-22 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 2017-08-22 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Závěrečný účet města 2016 2017-08-10 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva 2017-08-01 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva 2017-08-01 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva 2017-08-01 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva 2017-08-01 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotační smlouva HC Uh. Hradiště - 1. pololetí 2017 2017-04-04 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště