Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Zveřejněno od Dokument Původce
Doprava Přechodná úprava provozu v Mistřicích 15.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava přechodná úprava provozu Jankovice 14.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Místní úprava provozu v obci Sušice 14.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava přechodná úprava pprovozu ve Starém Městě 14.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Volná pracovní místa Referent/ka odboru dopravních a správních agend MěÚ Uherské Hradiště VŘ 33/2019 14.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava OOP-MK ve Starém Městě - napojení nové přípojky 14.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. 2017/0081/SMM 11.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zříz. zástav. práva k nebyt. prostorům č. 2009/1353/SMM 11.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2009/1357/SMM, ve znění Dodatku č. 1 11.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu č. 2016/0670/SMM 11.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - výpůjčka částí pozemku p. č. 544/206 v k.ú. Uherské Hradiště 11.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem částí pozemků v k.ú. Uherské Hradiště a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem 11.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - výpůjčka části pozemku p. č. 536/1 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště 11.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem části pozemku p. č. 536/7 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště 11.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - převod stavby splaškové kanalizace včetně šachet v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště 11.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava OOP-Zlámanec,doplnění dopravního značení 10.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Jankovice - ČOV a kanalizace - povolení 10.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště 10.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Nařízení č. 3/2019 o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunika 09.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava 71586 Silnice III-49724 Topolná OOP přechodná úprava provozu 09.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Oznámení o uložení písemnosti veřejná vyhláška 09.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava přechodná úprava provozu Stará Tenice 09.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava 73081 ul. Obchodní Uh. Hradiště - OOP přechodná úprava provozu 09.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Ostrožská Lhota Řádek 09.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr města na nájem bytu 514-7 08.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr města na nájem bytu 1275-8 08.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr města na nájem bytu 517-4 08.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr města na nájem bytu 506-16 08.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava OOP-ulice Dolní, Ostrožská Nová Ves - rekonstrukce komunikace 08.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Volná pracovní místa Referent/ka odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uherské Hradiště VŘ 32/2019 08.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Oznámení E.ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie-24.10.2019od 09:30do 24.10.201913:30, UH - Míkovice 08.10.2019 E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 37001 České Budějovice 1
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky rozhodnutí - rozhodnutí mění - § 90/1/c: Odvolání F.Flíbor,J.Kočicová J.Valouch, "Silnice II/497-UH- 08.10.2019 Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č.p. 21, 76001 Zlín 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) EX 170/19-47 Usnesení o zrušení dražební vyhlášky - Kamil Nevřiva 08.10.2019 Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor Šůstek Svatopluk, Pavelčákova č.p. 441/14, 77900 Olomouc 9
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky UR26 - rozh.o umíst.st. VO a HDPE-Sušice 07.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 050 EX 240/19-120-usn.zruš. - ZDENĚK BŘÍŠTĚLA 07.10.2019 Molák Stanislav, Mgr. - soudní exekutor Molák Stanislav, Bělohradská č.p. 299, 58001 Havlíčkův Brod 1
Důležitá oznámení Upozornění na odstranění opuštěného vozidla bagr CASE Štěpnická 04.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Stanovení přech. úpravy provozu ul. Potočná, Na Rybníčku Kunovice 04.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Dokumenty 124 EX 1547/08-494-Dražební vyhláška,495-Žádost o zveřej. DV Petr Hurár 03.10.2019 Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor Mareš Ondřej, Masarykova č.p. 679/33, 41201 Litoměřice 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) EX 15243/11-160 Draž. vyhl. Petr Březina 03.10.2019 Urban Karel, JUDr. - soudní exekutor Urban Karel, Minská č.p. 3193/54, 61600 Brno 16
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 120 EX 1986/12-21-EPN,125-Dražební vyhláška - MARTINA MORAVCOVÁ, 03.10.2019 Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor Mika Dalimil, Za Beránkem č.p. 836, 33901 Klatovy 1
Doprava OOP-Břestek-silnice III/4223, výkopové práce - vodovodní přípojka 03.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava OOP-MK ulice Zemědělská, Hliníky a Pod Lipami v Uherském Ostrohu 02.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Přechodná úprava provozu v obci Tučapy 02.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 207EX 855/15-137 Dražební vyhláška nemovitosti - Ing. Zbyněk Hanák 02.10.2019 Jarková Jana, JUDr. - soudní exekutorka Jarková Jana, 2. května č.p. 2384, 76001 Zlín 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) EX 116/16-427 Dražební vyhláška - prodej nemovitosti 02.10.2019 Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor - pouze pro potřeby zastupování úřadu JUDr. Milana Makaria (Dolanský Pavel, Mgr. - soudní exekutor), Palackého č.p. 31/2, 26601 Beroun 1
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem prostoru v budově č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště 02.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem pozemku p. č. 879/6 v k.ú. Míkovice nad Olšavou 02.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 207EX 2469/17-85 Dražební vyhláška nemovitosti - Libor Hromada 02.10.2019 Jarková Jana, JUDr. - soudní exekutorka Jarková Jana, 2. května č.p. 2384, 76001 Zlín 1
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pacht pozemku p. č. 3013/29 v k.ú. Mařatice 02.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem 1 ks nenasvíc. opt. vlákna a prostoru v telekom. rozvaděči, v k.ú. Uh. Hradiště 02.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Stanovení přech. úpravy provozu U Mlýna Míkovice 01.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 030 EX 8611/14-186 Usnesení, - Věra Zelinková 01.10.2019 Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor Homola Jaroslav, Hlinky č.p. 41/104, 60300 Brno 3
Ostatní Rozpočtové opatření č. 10/2019 01.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Přechodná úprava provozu U uhelných skladů Nedakonice 01.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Přechodná úprava provozu Na Morávce Uh. Hradiště 01.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Volná pracovní místa Referent/ka odboru investic MěÚ Uherské Hradiště (oddělení přípravy a realizace staveb) VŘ 21/2019 01.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Volná pracovní místa Referent/ka odboru investic MěÚ Uherské Hradiště (oddělení přípravy a realizace staveb) VŘ 22/2019 01.10.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava VYV-usnesení o ustanovení opatrovníka 30.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Územní plánování ÚŘ - rozhodnutí o umístění stavby 30.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprvání smlouva o poskytunutí dotace z FSSP - 2019/0636/OSS 30.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště č. 2019/608/EKO-RF 27.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Upozornění na dl. odst. voz. VW Polo Sadová 24.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Oznámení E.ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 23.09.2019 E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 37001 České Budějovice 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 129EX 3348/18-73 DV,74 Žádost o vyvěšení dr. vyhlášky - Soják Libor 23.09.2019 Jaroš Petr, Mgr. - soudní exekutor Jaroš Petr, Škroupova č.p. 150, 53701 Chrudim 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 101 EX 02842/10;- Usnesení - el. dražební vyhláška č.j. 101 EX 2842/10-114 20.09.2019 Vlček Daniel, Mgr. - soudní exekutor Vlček Daniel, Vrchlabská č.p. 28/17, 19700 Praha 97
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 203 Ex 06456/13-194 Dražební vyhláška NV - OPAKOVANÁ elektronická dražba (3. kolo) 20.09.2019 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 123EX 1068/08-27 dražební vyhláška NM - Michal Zalubil 17.09.2019 Cink Libor, Mgr. - soudní exekutor Cink Libor, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2392/17, 69002 Břeclav 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 203 Ex 14270/08-86] Dražební vyhláška NV - elektronická dražba Jan Janás 17.09.2019 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 203 ExD 36/2019-6 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba Miloslav Škrášek 17.09.2019 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 203 ExD 36/2019-5Dražební vyhláška NV - elektronická dražba - chata Miloslav Škrášek 17.09.2019 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Důležitá oznámení Upozornění na dlouhod. odst. vozidlo Opel Astra J.Průchy 11.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávávní v I. pololetí 2020" 09.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Podpora rozvoje bydlení města Uherské Hradiště v I. pololetí 2020 - úvěry 09.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v I. pololetí 2020" 09.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí 2020" 09.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "podpora činností v oblasti životního prostředí v I. pololetí 2020" 09.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora rozvoje sportu I. pololetí 2020" 09.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v I. pololetí 2020" 09.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 08/2019 a č. 09/2019 05.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Opatření obecné povahy - ž - zveřejnění - zalesňování v období do 31. prosince 2022 02.09.2019 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1
Ostatní Žádost o součinnost - nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace srpen 2019 02.09.2019 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č.p. 818/11, 60200 Brno 2
Ostatní Rozpočtové opatření č. 08/2019 Město Uherské Hradiště 07.08.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Výběrová řízení, Veřejné zakázky VŘ Bojkovice - Žádost o umístění inzerátu na úřední desku 01.08.2019 Správa státních hmotných rezerv, Šeříková č.p. 616/1, 15000 Praha 5
Ostatní Závěrečný účet roku 2018 Město Uherské Hradiště 20.06.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 7/2019 Město Uherské Hradiště 20.06.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 5/2019 a č. 6/2019 Město Uherské Hradiště 20.06.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 5/2019 Město Uherské Hradiště 23.05.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vod. cest na řece Moravě za rok 2018 17.05.2019 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí č.p. 293, 68601 Uherské Hradiště 1
Veřejnoprávní smlouvy zveřejnění na úřední desku - Dotace z FS - Topakce 25.04.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 3/2019 a č. 4/2019 Město Uherské Hradiště 17.04.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Ža - vyvěšení na ÚD - Opatření obecné povahy 04.04.2019 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1
Ostatní Rozpočtové opatření č.3/2019 Město Uherské Hradiště 21.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FCR - Region Slovácko 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FS - FC Slovácko z.s. 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FCR - Park Rochus 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FS - TJ Slavoj Jarošov z.s. 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 14.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o postyknutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávním smlouva o poskytování manažerské a případové supervize OSS 11.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu - TJ Slovácká Slavia 11.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu - HC 11.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Ža - zveřejnění na ÚD - Rozpočtové opatření č.1 DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu 05.03.2019 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní ces, Masarykovo Nám. 21, 68601 Uherské Hradiště 1
Ostatní Rozpočtové opatření č.01/2019 a č. 02/2019 Město Uherské Hradiště 20.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 19.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 19.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 19.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotae z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Výroční zpráva o poskytování inforamcí v roce 2018 06.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva o poskytování supervize pro pracovníky OSPOD 05.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č.14/2018 Město Uherské Hradiště 04.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Žádost o vyvěšení na ÚD - Schválený rozpočet 2019 16.01.2019 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 14.01.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Zpráva č. 417/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření Baťova kanálu za rok 2017 04.01.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2019 04.01.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočet na rok 2019 Město Uherské Hradiště 13.12.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Střednědobý výhled rozpočtu do 2024 Město Uherské Hradiště 13.12.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - podpora činnosti spolků 2018 15.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2018/0755/OSS 13.11.2018 SECURITY TECHNOLOGIES a.s., Komprdova č.p. 4333/20, 61500 Brno 15
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Oznámení o zah. stavebního řízení D55, SO 142, SO 212, SO 145 17.10.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí rekonstrukce kanalizace Za Alejí-rozhodnutí 17.10.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotace 08.10.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotace 08.10.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva - dotace TJ Slovácká Slavia 27.09.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Stanovení přech. úpravy provozu pro 61.roč. Slováckého běhu v UH 27.09.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem prostor v budově č. p. 961, Šafaříkova, Uherské Hradiště 27.09.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem prostor v budově č. p. 125, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště 27.09.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva - dotace HC 27.09.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Dražební řád a dražební vyhláška - pondělí 15.10.2018 v 09:30 hodin 20.09.2018 Územní pracoviště Brno - venkov (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj), Příkop č.p. 834/8, 60200 Brno 2
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva o poskytování supervize 28.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Diakonii ČCE 2018 28.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na I. pololetí 2018 - Akropolis 23.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na I. pololetí 2018 - Oblastní charita UH 23.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu města Uherské Hradiště - HC 20.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu města Uherské Hradiště 20.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva 03.11.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva 03.11.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva 03.11.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva 03.11.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy účelová dotace z FS - TJ Slovácká Slavia 31.10.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy účelová dotace z FS - HC 31.10.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy účelová dotace z FS - TJ Slovácká Slavia 31.10.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace smlouva Společnost Podané ruce 18.10.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace smlouva Oblastní charita 18.10.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva os poskytnutíd otace z rozpočtu města Uherské Hradiště 09.10.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Smlouva o spolupráci č. 2015/0660/EKO-RF ve znění dodatku č. 1 09.10.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 22.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 22.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 22.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 22.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 22.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva 01.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva 01.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva 01.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva 01.08.2017 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotační smlouva HC Uh. Hradiště - 1. pololetí 2017 04.04.2017 Městský úřad Uherské Hradiště