Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Zveřejněno od Dokument Původce
Volná pracovní místa Vedoucí personálního a mzdového oddělení právního odboru Městského úřadu Uherské Hradiště VŘ 13/2021 27.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 1 27.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - převod části pozemku p. č. 399/23 v k.ú. Mařatice 27.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - převod pozemků a části pozemku, vše v k.ú. Mařatice 27.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem části střechy umístěné na bytovém domě č. p. 879, tř. M. Malinovského, Uh. Hradiště 27.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem prostoru v budově č. p. 433, Svatováclavská, Uherské Hradiště 27.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - převod pozemků p. č. 87 a p. č. 1622/21, oba v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště 27.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - převod pozemku p. č. 569/6 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště 27.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Místní úprava provozu U Zabitého Buchlovice 27.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem části pozemku p. č. 2058/100 v k.ú. Mařatice 27.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Stavebnictví ÚŘ - oznámení zahájení řízení §87 27.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Mimořádné opatření ze dne 26.07.2021, č.j. MZDR 20599/2020-103/MIN/KAN 27.07.2021 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí č. p. 375/4, 12801 Praha 2
Nemovitosti (záměry města) Záměr - směna ochranných trubek HDPE 40/33 mm v k.ú. Uherské Hradiště a v k.ú. Mařatice, s doplatkem 27.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba č.j. 213 EXD 127/2021-1, dne 18.08.2021 26.07.2021 Škorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor Škorpil Jan, Biskupská č. p. 129/1, 37001 České Budějovice 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba č.j. 203 Ex 04756/20-60, dne 22.09.2021 26.07.2021 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Doprava OOP Podolí, přechodná úprava provozu 26.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Zlechov, ul. Školní - místní komunikace, splašková a dešťová kanalizace 23.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Územní plánování Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování ÚP Hluk 2017-2021 23.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Oznámení E.ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.08.2021 22.07.2021 EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem části pozemku p. č. 1458/2 v k.ú. Uherské Hradiště 22.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - výpůjčka části pozemku p. č. 722/1 v k. ú. Uherské Hradiště a souhlas s navr.staveb.záměrem 22.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - výpůjčka části pozemku p. č. 3023/65 v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným staveb. záměrem 22.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Stavebnictví Kunovice-průtah silnice, přeložky vodovodu-ŘSD-Oznámení 21.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Nedakonice II-427 ŘSZK a Obec Nedakonice, 21.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Stavebnictví ÚŘ - oznámení zahájení řízení §87 20.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Návrh rozpočtu DSO + Rozpočtové opatření na rok 2021 20.07.2021 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Topakce, s.r.o. 19.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba č.j. 167 EX 700/08-201, dne 16.09.2021 19.07.2021 Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor Ivanko Igor, Dědinská č. p. 893/29, 16100 Praha 614
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba č.j. 139EX 36243/14-139, dne 23.08.2021 19.07.2021 Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor Kubis Marcel, Masarykovo náměstí č. p. 44/4, 78901 Zábřeh
Doprava Přechodná úprava provozu II/427 k.ú. Polešovice, Nedakonice 19.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava přechodná úprava provozu Buchlovice 19.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava OOP* 19.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Uherské Hradiště, 28.října OOP, trvalé dopravní značení 19.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Staré Město, Nádražní, OOP, trvalé dopravní značení 19.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Oznámení o dražebním roku č.j. 203 Ex 17375/20-21, dne 20.08.2021 19.07.2021 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - účinnost od 12.7.2021, č.j.: MZDR 46953/2020-9/MIN/KAN 16.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Volby Stanovení minimálního počtu členů OVK 16.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - účinnost od 19.7.2021, č.j.: MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN 16.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí UO - prodloužení SP jezu UO - rozhodnutí 16.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí reko vodovodu ul. B. Němcové 2 část -prodloužení stav. povolení - rozhodnutí 16.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Volná pracovní místa Referent/ka odboru dopravních a správních agend MěÚ Uh. Hradiště (zkušební komisař/ka) VŘ 11/2021 16.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Volná pracovní místa Referent/ka živnostenského odboru MěÚ Uherské Hradiště (kontrolně-správní oddělení) VŘ 12/2021 15.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Rozhodnutí o změně honitby CZ7207209011 Velehrad a souvisejících honiteb 14.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Místní úprava provozu ul. B. Němcové a U Domova Buchlovice 14.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Žádost o stanovení místní úpravy dopravního značení 14.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba č.j. 203 Ex 36565/20-44, dne 15.09.2021 14.07.2021 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Doprava Přechodná úprava provozu III/49714 Bílovice 14.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 13.07.2021 Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č. p. 21, 76001 Zlín 1
Stavebnictví ÚŘ - rozhodnutí o umístění stavby 13.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Přechodná úprava provozu Mařatice Okružní, Školní, Polní 13.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Stavebnictví Kudlovice_obec_kanalizace_R 13.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Přechodná úprava provozu - objízdná trasa I/55 Kunovice 12.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Stavebnictví Staré Město_ŘSD ČR_D55, 5508_oznámení 12.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava přechodná úprava provozu v ulici Drahy 12.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Územní plánování Veřejná vyhláška - veřejné projednání Změny č. 1 ÚP Mistřice 22.06.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Volná pracovní místa Referent/ka odboru investic Městského úřadu Uherské Hradiště VŘ 5/2021 - prodloužení 22.06.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Závěrečný účet Města Uherské Hradiště za rok 2020 17.06.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 5 a č.6/2021 17.06.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Územní plánování veřejná vyhláška - Změna č. 1 ÚP Mistřice pro veřejné projednání 16.06.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Oznám. odstraň. voz. FORD MONDEO Štěpnická 5B77916 16.06.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Nařízení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 17/2021 14.06.2021 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č. p. 600, 76001 Zlín 1
Výběrová řízení, Veřejné zakázky Výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí - k. ú. Bojkovice 02.06.2021 Správa státních hmotných rezerv, Šeříková č. p. 616/1, 15000 Praha 5
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z FS - Bikros Míkovice 02.06.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Akropolis 26.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnorpávní smlouva o poskyntutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Římskokat. farnost 26.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Upozornění odstranění vozidla VW PASSAT 4M15513 Štefánikova 24.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Upozornění na odstranění vozidla FORD FOCUS J. Průchy 19.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy VPS o poskytnutí účelové dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na r. 2021 17.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy VPS o posktynutí účelové dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na r. 2021 17.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy VPS o poskytnutí účelové dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na r. 2021 14.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy VPS o poskytnutí účelové dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na r. 2021 13.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy VPS o poskytnutí účelové dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na r. 2021 13.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Závěrečný účet Sdružení a Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020 - Baťův kanál 12.05.2021 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy VPS o poskytnutí účelové dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na r. 2021 12.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy VPS o poskytnutí účelové dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na r. 2021 06.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy VPS o poskytnutí účelové dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na r. 2021 05.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy VPS o poskytnutí účelové dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na r. 2021 05.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č.3 a č.4/2021 04.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Oznámení o odstranění vozidla VECTRA 3Z55932 Na Rybníku 03.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - účinnost od 6.4.2021, č.j.: MZDR 46953/2020-6/MIN/KAN 07.04.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - účinnost od 12.4.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN 07.04.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - účinnost od 12.4.2021, č.j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN 07.04.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - účinnost od 6.4.2021 č.j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN 07.04.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - účinnost od 6.4.2021, č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN 07.04.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - účinnost od 26.4.2021, č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN 07.04.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Březolupy 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Hostějov 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Huštěnovice 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Košíky 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Kunovice 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Medlovice 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Nedakonice 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Staré Město 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Stupava 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Traplice 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Tupesy 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Vážany 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Zlámanec 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu 29.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Polešovice 25.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Osvětimany 25.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Velehrad 25.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Újezdec 25.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Tučapy 25.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Zlechov 25.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Svárov 25.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Sušice 25.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Stříbrnice 25.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Topolná 25.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Usnesení vlády České republiky ze dne 18.03.2021 č. 300 19.03.2021 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše č. p. 128/4, 11800 Praha 011
Důležitá oznámení Usnesení vlády České republiky ze dne 18.03.2021 č. 296 19.03.2021 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše č. p. 128/4, 11800 Praha 011
Důležitá oznámení Usnesení vlády České republiky ze dne 18.03.2021 č. 297 19.03.2021 Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše č. p. 128/4, 11800 Praha 011
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Staré Hutě 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Salaš 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Popovice 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Podolí 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Ořechov 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Modrá 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Mistřice 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Kudlovice 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Kostelany nad Moravou 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu - FBC Slovácko 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sportu - VK Morávia 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu - TJ Slavoj Jarošov 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu - HC Uherské Hradiště 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Nedachlebice 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Vyhlášení popisu věci - jízdní kolo Muddyfox 17.03.2021 Policie České republiky Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Územní odbor Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217, 68601 Uherské Hradiště 1
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu - 16.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Výroční zpráva o činnosti města Uh. Hradiště - poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 68601 Uherské Hradiště 1
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Babice 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Bílovice 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Boršice 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Buchlovice 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Boršice u Blatnice 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Hluk 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Jalubí 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Jankovice 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Kněžpole 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Částkov 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Výzvy vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám 25.02.2021 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Ostatní Rozpočtové opatření č. 01 a č. 02/2021 23.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č.01/2021 26.01.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č.15/2020 26.01.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Memoria 26.01.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnorpávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Region Slovácko 18.01.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Park Rochus, o.p.s. 18.01.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - FC Slovácko, z.s. 18.01.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - PETRKLÍČ, o.p.s. 18.01.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Schválený rozpočet DSO na rok 2021, rozpočet roku 2020, čerpání k 31.10.2020, Rozočtový výhled DSO 05.01.2021 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Mařák Ivan, Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště 1
Stavebnictví Odvolání-vyrozumění o podaném odvolání 18.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o psokytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnopsrávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskyntutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 10.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočet pro rok 2021 10.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Smlouvy - registr, úřední deska 29.10.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu 13.10.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu - AC Slovácká Slavia 06.10.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace - veřejnoprávní smlouva 29.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace - veřejnoprávní smlouva 29.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace - veřejnoprávní smlouvy 29.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace - veřejnoprávní smlouva 29.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0767/OSS 24.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0756/OSS 24.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Opatření obecné povahy 28.07.2020 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0163/OSS 20.05.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu sociální pomoci a prevence 2020/0171/OSS 23.04.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Neinvestiční účelová dotace z Fondu sportu - AC Slovácká Slavia 22.04.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Opatření obecné povahy - ž - zveřejnění 06.04.2020 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Neinvestiční účelová dotace z Fondu sportu na 1. pol. 2020 - HC Uh. Hradiště 02.04.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Neinvestiční účalová dotace z Fondu sportu - TJ Slovácká Slavia 02.04.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0159/OSS 25.03.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0165/OSS 25.03.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0173/OSS 25.03.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnorpávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 02.03.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnosprávní smlouva z rozpočtu města Uherské Hradiště 29.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva z rozpočtu města Uherské Hradiště 29.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 17.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 17.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 14.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 14.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Ž - zveřejnění - Opatření obecné povahy 09.12.2019 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprvání smlouva o poskytunutí dotace z FSSP - 2019/0636/OSS 30.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště č. 2019/608/EKO-RF 27.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Opatření obecné povahy - ž - zveřejnění - zalesňování v období do 31. prosince 2022 02.09.2019 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Veřejnoprávní smlouvy zveřejnění na úřední desku - Dotace z FS - Topakce 25.04.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Ža - vyvěšení na ÚD - Opatření obecné povahy 04.04.2019 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FCR - Park Rochus 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FCR - Region Slovácko 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FS - TJ Slavoj Jarošov z.s. 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FS - FC Slovácko z.s. 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 14.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o postyknutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu - TJ Slovácká Slavia 11.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu - HC 11.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 19.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 19.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 19.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotae z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva o poskytování supervize pro pracovníky OSPOD 05.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 14.01.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - podpora činnosti spolků 2018 15.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2018/0755/OSS 13.11.2018 SECURITY TECHNOLOGIES a.s., Komprdova č. p. 4333/20, 61500 Brno 15
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotace 08.10.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotace 08.10.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva - dotace TJ Slovácká Slavia 27.09.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva - dotace HC 27.09.2018 Městský úřad Uherské Hradiště