Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Zveřejněno od Dokument Původce
Volná pracovní místa Referent/ka právního odboru MěÚ Uherské Hradiště (personální a mzdové oddělení) VŘ 3/2021 04.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava přechodná úprava provozu ul. Na Příkopě v Míkovicích 04.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Seznámení ÚŘ s odvoláním 04.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava přechodná úprava provozu v ulici Jiráskova Uherské Hradiště 04.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem 1 ks mikrotrubičky kabelu metropolitní komunikační sítě v k.ú. Mařatice 03.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 2016/0776/SMM 03.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem prostoru v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště 03.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání 03.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Výzva odstr.voz. CLIO Průmyslová 1T50593 03.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 01.03.2021 - změna č. 2 03.03.2021 Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č. p. 21, 76001 Zlín 1
Důležitá oznámení Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 01.03.2021 - změna č. 1 03.03.2021 Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č. p. 21, 76001 Zlín 1
Doprava Stanovení přechodné úpravy provozu Staré Město 03.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 01.03.2021 02.03.2021 Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č. p. 21, 76001 Zlín 1
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Výroční zpráva o činnosti města Uh. Hradiště - poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 68601 Uherské Hradiště 1
Oznámení E.ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16.03.2021 26.02.2021 EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Babice 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Bílovice 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Boršice u Blatnice 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Boršice 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Buchlovice 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Částkov 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program "Podpora činností v oblasti životního prostředí v II. pololetí 2021" 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Jalubí 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Jankovice 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Kněžpole 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program Podpora mládeže a vzdělávání v II. pololetí 2021 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program Podpora obnovy historické architektury v II. pololetí 2021 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v II. pololetí 2021 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program Podpora rozvoje sportu v II. pololetí 2021 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Úvěry Podpora rozvoje bydlení města Uherské Hradiště v II. pololetí 2021 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Hluk 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Výzvy vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám 25.02.2021 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba č.j. 215 EX 487/05-342, dne 31.03.2021 25.02.2021 Brančík Ctibor, Mgr. - soudní exekutor Brančík Ctibor, nám. 3. května č. p. 1569, 76502 Otrokovice 2
Důležitá oznámení Výzva odstr. voz. MONDEO R. Kubíčka 4Z98983 24.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Výzva odstr.voz. PASSAT 4M15513 Šafaříkova 24.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Výzva k odstr. voz. FOCUS J.Průchy 2Z33388 24.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 01 a č. 02/2021 23.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Výzva k odstr.voz.VECTRA Na Rybníku 3Z55932 23.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplat 23.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba č.j. 106 EX 9429/10-162, dne 22.03.2021 22.02.2021 Wolfová Jitka, JUDr. - soudní exekutorka Wolfová Jitka, Radyňská č. p. 470/9, 32600 Plzeň 26
Životní prostředí Topolná_CEMEX Sand_vrty_R 19.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Topolná - monitorovací vrty - převzetí rozhodnutí 19.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Uh. Hradiště, Jarošov, Chodník NaSvárově, společné povolení 18.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Přechodná úprava provozu žel.přejezd Huštěnovice 18.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Územní plánování Územní řízení-oznámení o zahájení-bez jednání (+ veřejná vyhláška) 18.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava návrh OOP-místní úprava provozu na silnici III/05017 a MK v obci Podolí 18.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor nesloužících podnikání č. 2019/0228/SMM-SBB 18.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Posuzování vlivů koncepce - Plán dílčího povodí Dyje 2021-2027 17.02.2021 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická č. p. 1442/65, 10000 Praha 10
Životní prostředí Posuzování vlivů koncepce - Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021-2027 17.02.2021 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická č. p. 1442/65, 10000 Praha 10
Doprava Přechodná úprava provozu Babice most P8162 17.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 15.02.2021 17.02.2021 Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č. p. 21, 76001 Zlín 1
Důležitá oznámení Seznámení s odvoláním proti spol. povolení Zpevněné plochy ul. Okružní, Uh. Hradiště 17.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Volná pracovní místa Referent/ka právního odboru Městského úřadu Uherské Hradiště (personální a mzdové oddělení)VŘ 2/2021 17.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Oznámení E.ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 10.03.2021 12.02.2021 EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2
Volná pracovní místa Referent/ka odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště VŘ 1/2021 12.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba č.j. 179 DC 10017/20-13, dne 24.03.2021 11.02.2021 Ráček Zdeněk, Mgr. - soudní exekutor Ráček Zdeněk, Kpt. Jaroše č. p. 256, 59501 Velká Bíteš
Důležitá oznámení Usnesení vlády ČR ze dne 11.02.2021, č. 121 11.02.2021 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 1284, 11800 Praha 011
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Dražební jednání č.j. 12 E 7/2019-80, dne 10.03.2021 09.02.2021 Okresní soud v Uherském Hradišti, Svatováclavská 568, 68601 Uherské Hradiště 1
Důležitá oznámení Usnesení vlády ČR ze dne 08.02.2021, č. 119 09.02.2021 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 1284, 11800 Praha 011
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba č.j. 97EX 3272/06-99, dne 07.04.2021 08.02.2021 Urban Karel, JUDr. - soudní exekutor Urban Karel, Minská č. p. 3193/54, 61600 Brno 16
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba č.j. 97EX 3272/06-100, dne 07.04.2021 08.02.2021 Urban Karel, JUDr. - soudní exekutor Urban Karel, Minská č. p. 3193/54, 61600 Brno 16
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba č.j. 081 EX 07626/13-241, dne 11.03.2021 01.02.2021 Smékal Marcel, JUDr. - soudní exekutor Smékal Marcel, Michelská č. p. 1326/62, 14000 Praha 4
Výběrová řízení, Veřejné zakázky Výběrové řízení na prodej nemovitého majetku Bojkovice 01.02.2021 Správa státních hmotných rezerv, Šeříková č. p. 616/1, 15000 Praha 5
Důležitá oznámení Usnesení vlády ČR ze dne 28.01.2021, č. 78 29.01.2021 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše č. p. 128/4, 11800 Praha 011
Důležitá oznámení Usnesení vlády ČR ze dne 28.01.2021, č. 80 29.01.2021 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše č. p. 128/4, 11800 Praha 011
Důležitá oznámení Usnesení vlády ČR ze dne 28.01.2021, č. 79 29.01.2021 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše č. p. 128/4, 11800 Praha 011
Důležitá oznámení Usnesení vlády ČR ze dne 28.01.2021, č. 81 29.01.2021 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše č. p. 128/4, 11800 Praha 011
Ostatní Rozpočtové opatření č.01/2021 26.01.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č.15/2020 26.01.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Memoria 26.01.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Opatření hejtmana NS leden školy změna č. 2 25.01.2021 Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č. p. 21, 76001 Zlín 1
Důležitá oznámení Usnesení vlády České republiky ze dne 22.01.2021 č. 57 22.01.2021 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše č. p. 128/4, Praha
Důležitá oznámení Usnesení vlády České republiky ze dne 22.01.2021 č. 56 22.01.2021 Úřad vlády ČR, návřeží Edvarda Beneše č. p. 128/4, 11800 Praha 011
Důležitá oznámení Usnesení vlády České republiky ze dne 22.01.2021 č. 55 22.01.2021 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše č. p. 128/4, 11800 Praha 011
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba č.j. 120 EX 8939/11-560, dne 24.03.2021 22.01.2021 Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor Mika Dalimil, Za Beránkem č. p. 836, 33901 Klatovy 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Park Rochus, o.p.s. 18.01.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - PETRKLÍČ, o.p.s. 18.01.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnorpávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Region Slovácko 18.01.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 203 Ex 13470/11 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba - Josef Mikel 18.01.2021 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - FC Slovácko, z.s. 18.01.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Mimořádné opatření ze dne 13.01.2021, č.j. MZDR 1596/2021-1/MIN/KAN 14.01.2021 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí č. p. 375/4, 12801 Praha 2, 1
Důležitá oznámení Metodický pokyn pro očkovací kampaň - Plán provedení 14.01.2021 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí č. p. 375/4, 12801 Praha 2
Důležitá oznámení Mimořádné opatření ze dne 13.01.2021, č.j. MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN 14.01.2021 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí č. p. 375/4, 12801 Praha 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) EX 16941/14-86 Dražební vyhláška - proti povinnému: Nováková Miroslava 13.01.2021 Havlice Alan, JUDr. - soudní exekutor Havlice Alan, Otakara Březiny č. p. 229/5, 79001 Jeseník 1
Důležitá oznámení 8-115 Oznámení obci o revizi (Obeslání) - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí 12.01.2021 Katastrální pracoviště Uherské Hradiště (Katastrální úřad pro Zlínský kraj), Svatováclavská č. p. 568, 68601 Uherské Hradiště 1
Důležitá oznámení Opatření hejtmana NS leden 2021 školy - změna č. 1 11.01.2021 Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č. p. 21, 76001 Zlín 1
Důležitá oznámení Upozornění na dl. odst.voz. Hyundai Lantra MěMa 5Z87755 06.01.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Upozornění na dl. odst. voz. Renault Scenic Štěp 3Z70158 06.01.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Schválený rozpočet DSO na rok 2021, rozpočet roku 2020, čerpání k 31.10.2020, Rozočtový výhled DSO 05.01.2021 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Mařák Ivan, Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště 1
Důležitá oznámení Sbírka zákonů České republiky ze dne 23. 12.2020, částka č. 242 28.12.2020 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801 Praha 1
Stavebnictví Odvolání-vyrozumění o podaném odvolání 18.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Informace k antigennímu testování veřejnosti 14.12.2020 Zlínský kraj, krajský úřad, Odbor Kancelář hejtmana, třída Tomáše Bati č. p. 21, 76190 Zlín
Dotace - programy Dotační program "Podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb v roce 2021" 14.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnopsrávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o psokytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskyntutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 10.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočet pro rok 2021 10.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Sbírka zákonů České republiky ze dne 30.11.2020, částka 204 01.12.2020 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801 Praha
Důležitá oznámení Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice ZK - ve Zlíně č. 15/2020 11.11.2020 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 76001 Zlín 1
Důležitá oznámení Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje - změna č. 2 03.11.2020 Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č. p. 21, 76001 Zlín 1
Důležitá oznámení Sbírka zákonů České republiky ze dne 30.10.2020, částka 179 02.11.2020 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801 Praha
Důležitá oznámení Sbírka zákonů České republiky ze dne 30.10.2020, částka 180 02.11.2020 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801 Praha
Důležitá oznámení Usnesení vlády České republiky ze dne 30.10.2020, č. 1117 02.11.2020 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801 Praha
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - účinnost od 04.11.2020 , MZDR 47828/2020-1/MIN/KAN 02.11.2020 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí č. p. 375/4, 12801 Praha 2
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Smlouvy - registr, úřední deska 29.10.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020 - č. 1080 o přijetí krizového opatření 21.10.2020 Úřád vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801 Praha 1
Důležitá oznámení Usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020 - č. 1079 o přijetí krizového opatření 21.10.2020 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801 Praha 1
Důležitá oznámení Usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020 - č. 1078 o přijetí krizového opatření 21.10.2020 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801 Praha 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu 13.10.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Sbírka zákonů České republiky ze dne 12.10.2020, částka 166 13.10.2020 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801 Praha 1
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - účinnost od 13.10.2020, č.j. MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN 13.10.2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí č. p. 375/4, 12801 Praha 2
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - účinnost od 14.10.2020, č.j. MZDR 42467/2020-1/MIN/KAN 13.10.2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí č. p. 375/4, 12801 Praha
Důležitá oznámení Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 - č. 995 09.10.2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha
Důležitá oznámení Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 - č. 996 09.10.2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha
Důležitá oznámení Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 - č. 994 09.10.2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha
Důležitá oznámení Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 - č. 998 09.10.2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha
Důležitá oznámení Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 - č. 997 09.10.2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu - AC Slovácká Slavia 06.10.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Usnesení vlády České republiky - vyhlášení nouzového stavu od 5.10.2020 01.10.2020 Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 11801 Praha 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace - veřejnoprávní smlouvy 29.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace - veřejnoprávní smlouva 29.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace - veřejnoprávní smlouva 29.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace - veřejnoprávní smlouva 29.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0756/OSS 24.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0767/OSS 24.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Doporučení pro pobytové sociální služby 23.09.2020 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č. p. 600, 76001 Zlín 1
Důležitá oznámení Nařízení mimořádného opatření č. 8/2020 - výuka na vysokých školách 23.09.2020 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č. p. 600, 76001 Zlín 1
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - omezení provozoven a služeb - účinnost od 19.9.2020 do odvolání 18.09.2020 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha 2
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest - účinnost od 18.9.2020 do odvolání 18.09.2020 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha 2
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - zákaz a omezení akcí - účinnost od 18.09.2020 od 18 hod. do odvolání 17.09.2020 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha 2
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - nařízení laboratořím - sdělování výsledků - účinnost od 17.09.2020 17.09.2020 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha 2
Životní prostředí Opatření obecné povahy 28.07.2020 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0163/OSS 20.05.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu sociální pomoci a prevence 2020/0171/OSS 23.04.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Neinvestiční účelová dotace z Fondu sportu - AC Slovácká Slavia 22.04.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Opatření obecné povahy - ž - zveřejnění 06.04.2020 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Neinvestiční účelová dotace z Fondu sportu na 1. pol. 2020 - HC Uh. Hradiště 02.04.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Neinvestiční účalová dotace z Fondu sportu - TJ Slovácká Slavia 02.04.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0173/OSS 25.03.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0159/OSS 25.03.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0165/OSS 25.03.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnorpávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 02.03.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva z rozpočtu města Uherské Hradiště 29.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnosprávní smlouva z rozpočtu města Uherské Hradiště 29.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 17.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 17.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 14.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 14.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Ž - zveřejnění - Opatření obecné povahy 09.12.2019 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprvání smlouva o poskytunutí dotace z FSSP - 2019/0636/OSS 30.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště č. 2019/608/EKO-RF 27.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Opatření obecné povahy - ž - zveřejnění - zalesňování v období do 31. prosince 2022 02.09.2019 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Veřejnoprávní smlouvy zveřejnění na úřední desku - Dotace z FS - Topakce 25.04.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Ža - vyvěšení na ÚD - Opatření obecné povahy 04.04.2019 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FCR - Park Rochus 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FCR - Region Slovácko 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FS - FC Slovácko z.s. 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FS - TJ Slavoj Jarošov z.s. 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 14.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o postyknutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu - TJ Slovácká Slavia 11.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu - HC 11.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 19.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 19.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 19.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotae z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva o poskytování supervize pro pracovníky OSPOD 05.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 14.01.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - podpora činnosti spolků 2018 15.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2018/0755/OSS 13.11.2018 SECURITY TECHNOLOGIES a.s., Komprdova č. p. 4333/20, 61500 Brno 15
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotace 08.10.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotace 08.10.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva - dotace TJ Slovácká Slavia 27.09.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva - dotace HC 27.09.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - dotační program podpora činnosti spolků 23.05.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu ŽP 06.04.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Diakonii ČCE 2018 28.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva o poskytování supervize 28.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na I. pololetí 2018 - Oblastní charita UH 23.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na I. pololetí 2018 - Akropolis 23.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu města Uherské Hradiště - HC 20.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu města Uherské Hradiště 20.03.2018 Městský úřad Uherské Hradiště