Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Zveřejněno od Dokument Původce
Životní prostředí Babice-zrušení OP vodního zdroje S-8 Hamé-OOP 15.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Nedakonice, chodníky Brána, U školy, Dědina, OZSŘ 15.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Přehled usnesení 22. ZM (11.10.2021) 14.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Kudlovice, místní komunikace Dolina 14.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení R 149/2021_Usnesení o ustanovení opatrovníka 14.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Oznámení o uložení písemnosti Veřejná vyhláška 14.10.2021 město Otrokovice, nám. 3. května č. p. 1340, 76502 Otrokovice 2
Doprava Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška 14.10.2021 Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č. p. 21, 76001 Zlín 1
Výběrová řízení, Veřejné zakázky Doplňující informace č. 1 - Nákup licencí Microsoft SQL Server pro potřeby města Uherské Hradiště 14.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba č.j. 203 Ex 47871/13-229, dne 15.12.2021 13.10.2021 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Doprava OOP Kunovice, I-55, pokládka asfaltových vrstev 13.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FS - HC UH 12.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FS - TJ Slovácká Slavia 12.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č.09 a č.10/2021 12.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FS 11.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Výběrová řízení, Veřejné zakázky Vývza na podání nabídky na VZMR Nákup NAS pro potřeby města Uherské Hradiště 11.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Výběrová řízení, Veřejné zakázky Výzva k podání nabídky VZMR Nákup licencí Microsoft SQL Server 11.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava OOP ul. Východní, St. Město trvalé 11.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskyntutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradičště - 2020/0591/EKO-RF 11.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - budoucí směna částí pozemků, za pozemek a část pozemku, vše v k.ú. Mařatice 11.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - budoucí směna částí pozemků, za pozemek a část pozemku, vše v k.ú. Mařatice 11.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Univerzita Tomáše Bati 11.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - budoucí směna částí pozemků, za pozemek, vše v k.ú. Mařatice 11.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - budoucí směna části pozemku, za pozemek, vše v k.ú. Mařatice 11.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem pozemků a částí pozemků, vše v k.ú. Mařatice 11.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava Společné povolení 08.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava OOP, Uh. Hradiště, ul. Větrná 08.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Územní plánování Veřejná vyhláška_OVP_změna č. 1 ÚP Kněžpole 07.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba č.j. 164 D 2482/21-8, dne 08.11.2021 06.10.2021 Svoboda Jan, Mgr. - soudní exekutor Svoboda Jan, Dvořákova č. p. 222/32, 77900 Olomouc 9
Doprava OOP D5507 , ÚK, Staré Město 06.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava OOP D5507 , silnice III-42826, III-42820, Staré Město 06.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Volná pracovní místa Referent/ka odboru investic MěÚ Uherské Hradiště (oddělení přípravy a realizace staveb) VŘ 5/2021 05.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Oznámení o uložení písemnosti Velehrad_možnost převzetí písemnosti - rozhodnutí 05.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Nařízení č. 3/2021 o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků 05.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava OOP D5507 , silnice III-43220 a ÚK v k.ú. Babice, 05.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava rozhodnutí o odstranění stavby 05.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu - TJ Slavoj Jarošov 05.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2020/0537/SMM-SP 04.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem části pozemku p. č. 1794 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště 04.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - převod části pozemku p. č. 437/167 v k.ú. Mařatice 04.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - převod stavby splaškové kanalizace v k.ú. Uherské Hradiště 04.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava OOP III/43220, III/42826, Rallye Kroměříž 01.10.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Volná pracovní místa Referent/ka odboru dopravních a správních agend MěÚ Uh. Hradiště (zkušební komisař/ka) VŘ 16/2021 30.09.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Územní plánování Veřejná vyhláška - oznámení o vydání OOP - Změna č. 1 ÚP Hluk 30.09.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu - AC Slovácká Slavia 29.09.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu - VK MORÁVIA 29.09.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Stavebnictví Veřejná vyhláška - oznámení o vydání OOP Regulační plán Nemocnice Uherské Hradiště 29.09.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Stavebnictví Medlovice - reko stoky D - prodloužení SP - rozhodnutí 29.09.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu - SK Mařatice 29.09.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba č.j. 213 EXD 152/2021-1, dne 25.10.2021 24.09.2021 Škorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor Škorpil Jan, Biskupská č. p. 129/1, 37001 České Budějovice 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba č.j. 094 EX 04071/21-053, dne 27.10.2021 24.09.2021 Tunkl Martin, Mgr. - soudní exekutor Tunkl Martin, Palackého náměstí č. p. 740/28, 30100 Plzeň 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - PETRKLÍČ, o.p.s. 23.09.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Klub důchodců 23.09.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba č.j. 167 EX 111629/13-400, dne 26.10.2021 22.09.2021 Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor Ivanko Igor, Dědinská č. p. 893/29, 16100 Praha 614
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Elektronická dražba č.j. 166 EX 63/11-299, dne 18.10.2021 17.09.2021 Skoupá Kateřina, Mgr. - soudní exekutorka Skoupá Kateřina, Cornovova č. p. 915/45, 61800 Brno 18
Životní prostředí Opatření obecné povahy 1/2021 16.09.2021 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Územní plánování Veřejná vyhláškaOznámení o projednávání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Jankovice 16.09.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Úvěrový program podpora rozvoje bydlení 2022 13.09.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program Podpora životního prostředí 2022 13.09.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu 2022 13.09.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program Podpora rozvoje sportu 2022 13.09.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program Podpora rozvoje aktivit mládež a vzdělávání 2022 13.09.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - programy Dotační program Podpora obnovy historické architektury 2022 13.09.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Oznámení E.ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 09.09.2021 EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2
Ostatní Rozpočtové opatření č.07 a č. 08/2021 08.09.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Výzva k odstr.voz. z poz. kom PEUGEOT 306 StTe 5TO7041 02.09.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám 31.08.2021 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Důležitá oznámení Mimořádné opatření ze dne 26.07.2021, č.j. MZDR 20599/2020-103/MIN/KAN 27.07.2021 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí č. p. 375/4, 12801 Praha 2
Ostatní Návrh rozpočtu DSO + Rozpočtové opatření na rok 2021 20.07.2021 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Topakce, s.r.o. 19.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - účinnost od 12.7.2021, č.j.: MZDR 46953/2020-9/MIN/KAN 16.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - účinnost od 19.7.2021, č.j.: MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN 16.07.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 5 a č.6/2021 17.06.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Závěrečný účet Města Uherské Hradiště za rok 2020 17.06.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Nařízení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 17/2021 14.06.2021 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č. p. 600, 76001 Zlín 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z FS - Bikros Míkovice 02.06.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Akropolis 26.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnorpávní smlouva o poskyntutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Římskokat. farnost 26.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy VPS o posktynutí účelové dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na r. 2021 17.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy VPS o poskytnutí účelové dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na r. 2021 17.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy VPS o poskytnutí účelové dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na r. 2021 14.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy VPS o poskytnutí účelové dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na r. 2021 13.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy VPS o poskytnutí účelové dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na r. 2021 13.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Závěrečný účet Sdružení a Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020 - Baťův kanál 12.05.2021 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy VPS o poskytnutí účelové dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na r. 2021 12.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy VPS o poskytnutí účelové dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na r. 2021 06.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy VPS o poskytnutí účelové dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na r. 2021 05.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy VPS o poskytnutí účelové dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na r. 2021 05.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č.3 a č.4/2021 04.05.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - účinnost od 12.4.2021, č.j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN 07.04.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Mimořádné opatření - účinnost od 6.4.2021, č.j.: MZDR 46953/2020-6/MIN/KAN 07.04.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Košíky 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Březolupy 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Hostějov 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Huštěnovice 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Kunovice 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Nedakonice 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Zlámanec 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Vážany 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Tupesy 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Medlovice 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Stupava 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Staré Město 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Traplice 31.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu 29.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Zlechov 25.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Velehrad 25.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Újezdec 25.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Topolná 25.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Tučapy 25.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Sušice 25.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Stříbrnice 25.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Polešovice 25.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Osvětimany 25.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Svárov 25.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Ořechov 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Staré Hutě 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Salaš 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Popovice 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Podolí 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Nedachlebice 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Modrá 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu - FBC Slovácko 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Kudlovice 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Kostelany nad Moravou 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sportu - VK Morávia 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu - TJ Slavoj Jarošov 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu - HC Uherské Hradiště 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Mistřice 19.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu - 16.03.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Boršice u Blatnice 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Výroční zpráva o činnosti města Uh. Hradiště - poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 68601 Uherské Hradiště 1
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Babice 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Bílovice 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Boršice 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Hluk 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Částkov 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Buchlovice 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Jankovice 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Kněžpole 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva s obcí Jalubí 26.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č. 01 a č. 02/2021 23.02.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č.01/2021 26.01.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č.15/2020 26.01.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Memoria 26.01.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - FC Slovácko, z.s. 18.01.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - PETRKLÍČ, o.p.s. 18.01.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnorpávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Region Slovácko 18.01.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště - Park Rochus, o.p.s. 18.01.2021 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Schválený rozpočet DSO na rok 2021, rozpočet roku 2020, čerpání k 31.10.2020, Rozočtový výhled DSO 05.01.2021 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Mařák Ivan, Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště 1
Stavebnictví Odvolání-vyrozumění o podaném odvolání 18.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnopsrávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o psokytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskyntutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 10.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočet pro rok 2021 10.12.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Smlouvy - registr, úřední deska 29.10.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu 13.10.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu - AC Slovácká Slavia 06.10.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace - veřejnoprávní smlouva 29.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace - veřejnoprávní smlouva 29.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace - veřejnoprávní smlouvy 29.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace - veřejnoprávní smlouva 29.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0756/OSS 24.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0767/OSS 24.09.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Opatření obecné povahy 28.07.2020 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0163/OSS 20.05.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu sociální pomoci a prevence 2020/0171/OSS 23.04.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Neinvestiční účelová dotace z Fondu sportu - AC Slovácká Slavia 22.04.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Opatření obecné povahy - ž - zveřejnění 06.04.2020 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Neinvestiční účalová dotace z Fondu sportu - TJ Slovácká Slavia 02.04.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Neinvestiční účelová dotace z Fondu sportu na 1. pol. 2020 - HC Uh. Hradiště 02.04.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0173/OSS 25.03.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0159/OSS 25.03.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence - 2020/0165/OSS 25.03.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnorpávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 02.03.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva z rozpočtu města Uherské Hradiště 29.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnosprávní smlouva z rozpočtu města Uherské Hradiště 29.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 17.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 17.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 14.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 14.01.2020 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Ž - zveřejnění - Opatření obecné povahy 09.12.2019 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprvání smlouva o poskytunutí dotace z FSSP - 2019/0636/OSS 30.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště č. 2019/608/EKO-RF 27.09.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Opatření obecné povahy - ž - zveřejnění - zalesňování v období do 31. prosince 2022 02.09.2019 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Veřejnoprávní smlouvy zveřejnění na úřední desku - Dotace z FS - Topakce 25.04.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Ža - vyvěšení na ÚD - Opatření obecné povahy 04.04.2019 Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FCR - Park Rochus 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FCR - Region Slovácko 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FS - TJ Slavoj Jarošov z.s. 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z FS - FC Slovácko z.s. 18.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 14.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o postyknutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 13.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu - TJ Slovácká Slavia 11.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu sportu - HC 11.03.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 19.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 19.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 19.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotae z rozpočtu města Uherské Hradiště 11.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy smlouva o poskytování supervize pro pracovníky OSPOD 05.02.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 14.01.2019 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva - podpora činnosti spolků 2018 15.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí 13.11.2018 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2018/0755/OSS 13.11.2018 SECURITY TECHNOLOGIES a.s., Komprdova č. p. 4333/20, 61500 Brno 15