Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Doprava přechodná úprava provozu Březolupy MUUH-SŽP/59208/2017/HanJ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-22 00:00:00.0 2017-10-09 00:00:00.0
Nemovitosti (záměry města) Záměr - výpůjčka části pozemku p. č. 726/30 v k.ú. Uherské Hradiště MUUH-SMM/70108/2017/JanL Oddělení správy pozemků Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-22 00:00:00.0 2017-10-09 00:00:00.0
Doprava stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Březolupech MUUH-SŽP/69522/2017/ZaplD Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-21 00:00:00.0 2017-10-09 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) EX 472/15-48 Dr. vyhl. - Bohumil Vaďura EX 472/15-48 Oddělení právní Chaloupka David, Mgr. - soudní exekutor Chaloupka David, Jánská č.p.25/1, 76701 Kroměříž 1 2017-09-21 00:00:00.0 2017-10-17 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 207EX 3869/16-57 Dražební vyhláška nemovitosti - nezl. Gabriela Káňová 207EX 3869/16-57 Oddělení právní Jarková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, 2. května č.p.2384, 76001 Zlín 1 2017-09-21 00:00:00.0 2017-10-18 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 203 Ex 26655/13-58 Usnesení o oznámení DR - Milan Ošťádal 203 Ex 26655/13-58 Oddělení právní Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2 2017-09-21 00:00:00.0 2017-10-20 00:00:00.0
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Osvětimany_ČHMÚ_ucastnik_VV_R MUUH-SŽP/61075/2017/PešM Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-21 00:00:00.0 2017-10-09 00:00:00.0
Důležitá oznámení Česká pošta - Oznámení provozu pošty z technických důvodů MUUH-PO/69598/2017/HaloV Oddělení právní Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-20 00:00:00.0 2017-09-26 00:00:00.0
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Usnesení 20. ZM ze dne 18.9.2017 MUUH-OSI/69493/2017/KřiL Oddělení organizační Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-20 00:00:00.0 2017-10-06 00:00:00.0
Doprava stanovení přechodné úpravy provozu ul. Vodní, Milíčova, Svatojiřské nábřeží Uh. Hradiště MUUH-SŽP/68395/2017/ZaplD Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-20 00:00:00.0 2017-10-06 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) ŽA - VYVĚŠENÍ NA ÚD - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. DDO 04/2017 Oddělení právní SEADD, S.R.O., Zerzavice 1056, 68601 Uherské Hradiště 1 2017-09-20 00:00:00.0 2017-10-20 00:00:00.0
Ostatní Rozpočtové opatření č. 7/2017 a č. 8/ 2017 MUUH-EKO/69407/2017/Něm. Oddělení rozpočtů a financování Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-20 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0
Důležitá oznámení Návrh opatření obecné povahy - ž - zveřejnění 55616/2017-MZE-16212 Oddělení právní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p.65/17, 11000 Praha 1 2017-09-19 00:00:00.0 2017-10-05 00:00:00.0
Volná pracovní místa Prodloužení výběrového řízení - referent/ka odboru SMM VŘ 31/2017 MUUH-PO/69083/2017/TomE Oddělení personální a mzdové Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-19 00:00:00.0 2017-10-05 00:00:00.0
Oznámení E.ON ŽÁDOST O VYVĚŠENÍ NA ÚD - UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ Oddělení právní ČEZ zákaznické služby, Guldenerova 2577/19, PLZEŇ, 32600 Plzeň 26 2017-09-19 00:00:00.0 2017-11-15 00:00:00.0
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky ÚŘ - zahájení řízení- VO Sušice, Traplice - veřejná vyhláška* MUUH-SŽP/69650/2017/ZemP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-19 00:00:00.0 2017-10-05 00:00:00.0
Volná pracovní místa Výběrové řízení - Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí OSS VŘ 33/2017 MUUH-PO/69093/2017/TomE Oddělení personální a mzdové Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-19 00:00:00.0 2017-10-05 00:00:00.0
Nemovitosti (záměry města) Záměr EKO/066/17 ke zveřejnění na úřední desce KUZL 63260/2017 Oddělení právní Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č.p.21, 76001 Zlín 1 2017-09-18 00:00:00.0 2017-11-05 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 207EX 1962/17-7 Dražební vyhláška nemovitosti - Mgr. Alice Kalivodové 207EX 1962/17-7 Oddělení právní Jarková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, 2. května č.p.2384, 76001 Zlín 1 2017-09-18 00:00:00.0 2017-10-18 00:00:00.0
Životní prostředí Polešovice-kanalizace a vodovod Díly II.etapa-Rozhodnutí MUUH-SŽP/56920/2017/KanR Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-18 00:00:00.0 2017-10-04 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Václav Kohoutek - Dražební vyhláška NV - elektronická dražba 203 Ex 03014/17-47 Oddělení právní Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2 2017-09-18 00:00:00.0 2017-10-18 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 137EX 4728/10-75 Usnesení - dr. vyhláška - Milan Varmuža 137EX 4728/10-75 Oddělení právní Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, Veveří č.p.2216/125, 61600 Brno 16 2017-09-18 00:00:00.0 2017-10-18 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) DD 119/17: Dražební vyhláška PN 3 na vědomí 1286514102 Oddělení právní Skoupá Kateřina, Mgr. - soudní exekutorka Skoupá Kateřina, Velkomoravská č.p.378/1, 69501 Hodonín 1 2017-09-18 00:00:00.0 2017-10-13 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) DD 121/17: Dražební vyhláška PN 4 na vědomí 2055260343 Oddělení právní Skoupá Kateřina, Mgr. - soudní exekutorka Skoupá Kateřina, Velkomoravská č.p.378/1, 69501 Hodonín 1 2017-09-18 00:00:00.0 2017-10-17 00:00:00.0
Oznámení E.ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 05.10.2017 - UH - Mařatice O1719901 Oddělení právní E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, 37001 České Budějovice 1 2017-09-18 00:00:00.0 2017-10-05 00:00:00.0
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí MUUH-ÚKS/68261/2017/HadM Útvar kanceláře starosty Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-15 00:00:00.0 2017-10-02 00:00:00.0
Ostatní Žádost o součinnost - nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace srpen 2017 UZSVM/BUH/5027/2017-BUHM Oddělení právní Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č.p.818/11, 60200 Brno 2 2017-09-15 00:00:00.0 2017-12-18 00:00:00.0
Oznámení E.ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 03.10.2017 - UH - Mařatice O1719898 Oddělení právní E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, 37001 České Budějovice 1 2017-09-15 00:00:00.0 2017-10-03 00:00:00.0
Územní plánování Veřejná vyhláška Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Polešovice MUUH-SŽP/67616/2017/Skl Odd. územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-14 00:00:00.0 2017-10-20 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) EX 91592/09-68 Dražební vyhláška - Kauc Bronislav EX 91592/09-68 Oddělení právní Havlice Alan, Mgr. - soudní exekutor, Otakara Březiny č.p.229/5, 79001 Jeseník 1 2017-09-14 00:00:00.0 2017-10-11 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) EX 91592/09-67 Dražební vyhláška - Kauc Bronislav EX 91592/09-67 Oddělení právní Havlice Alan, Mgr. - soudní exekutor, Otakara Březiny č.p.229/5, 79001 Jeseník 1 2017-09-14 00:00:00.0 2017-10-11 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) EX 91592/09-66 Dražební vyhláška - Kauc Bronislav EX 91592/09-66 Oddělení právní Havlice Alan, Mgr. - soudní exekutor, Otakara Březiny č.p.229/5, 79001 Jeseník 1 2017-09-14 00:00:00.0 2017-10-11 00:00:00.0
Doprava Oznámení o návrhu opatření obecné povahy ul. Na Mrmově, UH, Vésky MUUH-SŽP/64825/2017/ChyL Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-13 00:00:00.0 2017-09-29 00:00:00.0
Oznámení E.ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Dne 29.09.2017 - UH - ZA ALEJÍ O1719502 Oddělení právní E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, 37001 České Budějovice 1 2017-09-13 00:00:00.0 2017-09-29 00:00:00.0
Oznámení E.ON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 7.10.2017 - Uherské Hradiště,Mařatice,Jarošov O1719681 Oddělení právní E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, 37001 České Budějovice 1 2017-09-13 00:00:00.0 2017-10-07 00:00:00.0
Důležitá oznámení trestní řízení- žádost o vyvěšení vyhlášky na úřední desku KRPZ-18287/TČ-2017-151171-ŠEV Oddělení právní Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č.p.5637, 76001 Zlín 1 2017-09-13 00:00:00.0 2018-03-15 00:00:00.0
Doprava přechodná úprava provozu Huštěnovice MUUH-SŽP/59010/2017/HanJ Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-13 00:00:00.0 2017-09-29 00:00:00.0
Doprava přechodná úprava provozu Svárov - Zlámanec MUUH-SŽP/60716/2017/HanJ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-13 00:00:00.0 2017-09-29 00:00:00.0
Doprava stanovení přechodné úpravy provozu Uh. Hradiště "Slovácký běh" MUUH-SŽP/66791/2017/ZaplD Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-13 00:00:00.0 2017-09-29 00:00:00.0
Územní plánování ÚP Hostějov - veřejná vyhláška MUUH-SŽP/66671/2017/Mach Odd. územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-13 00:00:00.0 2017-11-06 00:00:00.0
Doprava Opatření obecné povahy - realizace stavby: Oprava objektů ev. č. 50-038 a ev. č. 50-036 na silnici I KUZL 57704/2017 Oddělení dopravního úřadu Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č.p.21, 76001 Zlín 1 2017-09-12 00:00:00.0 2017-09-28 00:00:00.0
Územní plánování Oznámení o vydání OOP Územního plánu Zlámanec MUUH-SŽP/66766/2017/Skl Odd. územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-11 00:00:00.0 2017-09-29 00:00:00.0
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Ž - vyvěšení - rozhodnutí - Nové Štěpnice - II. etapa ul. Zahrádky KUZL 61301/2017 Oddělení právní Krajský úřad Zlínského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu, tř. T. Bati 21, 76190 Zlín 2017-09-11 00:00:00.0 2017-09-27 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) DD 100/17: Dražební vyhláška PN 3 na vědomí -1466048997 Oddělení právní Skoupá Kateřina, Mgr. - soudní exekutorka, Velkomoravská č.p.378/1, 69501 Hodonín 1 2017-09-11 00:00:00.0 2017-10-05 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 056EX 563/12-95 Dražební vyhláška - EL. DR. - MOVITÉ VĚCI-další dražba-obrazy-Vladimír Hoffmann 056EX 563/12-95 Oddělení právní Novozámský Vít, JUDr. - soudní exekutor, Bratislavská 73, 60200 Brno 2 2017-09-11 00:00:00.0 2017-10-10 00:00:00.0
Životní prostředí VH-stavba-rozhodnutí-veřejná vyhláška MUUH-SŽP/52435/2017/SchE Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-08 00:00:00.0 2017-09-25 00:00:00.0
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky dopis* MUUH-SŽP/66259/2017/HerM Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-08 00:00:00.0 2017-09-25 00:00:00.0
Nemovitosti (záměry města) Záměr - uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na částech pozemků v k.ú. Mařatice MUUH-SMM/66299/2017/JanL Oddělení správy pozemků Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-08 00:00:00.0 2017-09-25 00:00:00.0
Životní prostředí R - sloučení honiteb ALSOL MUUH-SŽP/65758/2017/KreS Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-08 00:00:00.0 2017-09-25 00:00:00.0
Doprava přechodná úprava provozu v ul. Nádražní Uh.Hradiště MUUH-SŽP/66064/2017/HanJ Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-07 00:00:00.0 2017-09-25 00:00:00.0
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky VYV-ustanovení opatrovníka - zahájení řízení MUUH-SŽP/65753/2017/No Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-07 00:00:00.0 2017-09-25 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) DD 109/17: Dražební vyhláška PN 4 na vědomí 1503326622 Oddělení právní Skoupá Kateřina, Mgr. - soudní exekutorka, Velkomoravská č.p.378/1, 69501 Hodonín 1 2017-09-06 00:00:00.0 2017-10-04 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 130EX 667/16-211 USNodroceni drazba - Alena Vyvialová, PLESNEROVÁ 130EX 667/16-211 Oddělení právní Paraska Jan, JUDr. - soudní exekutor, Jaroslava Seiferta č.p.2159/7, 43401 Most 1 2017-09-06 00:00:00.0 2017-09-22 00:00:00.0
Doprava 88424 MUUH-SŽP/88424/2016/ZaplD Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-06 00:00:00.0 2017-09-22 00:00:00.0
Doprava stanovení místní úpravy provozu Ostrožská Nová Ves MUUH-SŽP/65686/2017/HanJ Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-09-06 00:00:00.0 2017-09-22 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 167 EX 3199/15-70-dražební vyhláška - MILAN ŠNAJDAR Oddělení právní Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, Dědinská č.p.893/29, 16100 Praha 614 2017-09-04 00:00:00.0 2017-10-03 00:00:00.0
Důležitá oznámení Žádost o zveřejnění veřejné nabídky dle § 11a zákona č. 229/1991 Sb k.ú. Sady SPU 397514/2017/525103/He Oddělení právní Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024, 13000 Praha 3 2017-09-04 00:00:00.0 2017-10-04 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 130EX 145/17-83 USNdrazba - Jiří Melichar 130EX 145/17-83 Oddělení právní Paraska Jan, JUDr. - soudní exekutor, Jaroslava Seiferta č.p.2159/7, 43401 Most 1 2017-08-30 00:00:00.0 2017-10-03 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 130EX 145/17-82 USNdrazba - Jiří Melichar 130EX 145/17-82 Oddělení právní Paraska Jan, JUDr. - soudní exekutor, Jaroslava Seiferta č.p.2159/7, 43401 Most 1 2017-08-30 00:00:00.0 2017-10-03 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 137EX 23136/09-190 Usnesení - dr. vyhláška - Jaroslava Čevelová 137EX 23136/09-190 Oddělení právní Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, Veveří č.p.2216/125, 61600 Brno 16 2017-08-30 00:00:00.0 2017-10-04 00:00:00.0
Územní plánování Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Velehrad MUUH-SŽP/63624/2017/Skl Odd. územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Městský úřad Uherské Hradiště 2017-08-30 00:00:00.0 2017-10-02 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Pamela Bonelli (dříve Eliška Dirdová) - Usnesení o DR 203 Ex 13935/07-258 Oddělení právní Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2 2017-08-28 00:00:00.0 2017-09-27 00:00:00.0
Ostatní Závěrečný účet 2016 - Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě MUUH-EKO/61484/2017/MarI Oddělení rozpočtů a financování Městský úřad Uherské Hradiště 2017-08-28 00:00:00.0 2018-06-30 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 123EX 9625/10-49 dražební vyhláška NM 123EX 9625/10-49 Oddělení právní Cink Libor, Mgr. - soudní exekutor, nám. T. G. Masaryka 17, 69002 Břeclav 2 2017-08-28 00:00:00.0 2017-09-27 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Ludvík Klimek - Dražební vyhláška NV - elektronická dražba 203 Ex 00313/09-69 Oddělení právní Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2 2017-08-23 00:00:00.0 2017-09-27 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) DD 96/17: Dražební vyhláška PN 11 na vědomí -1972128084 Oddělení právní Skoupá Kateřina, Mgr. - soudní exekutorka, Velkomoravská č.p.378/1, 69501 Hodonín 1 2017-08-23 00:00:00.0 2017-09-26 00:00:00.0
Důležitá oznámení Sdělení k výskytu špačka obecného MUUH-SŽP/61273/2017/KrčJ Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí Městský úřad Uherské Hradiště 2017-08-22 00:00:00.0 2017-10-31 00:00:00.0
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva MUUH-EKO/61261/2017/MarI Oddělení rozpočtů a financování Městský úřad Uherské Hradiště 2017-08-22 00:00:00.0 2020-08-24 00:00:00.0
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva MUUH-EKO/61260/2017/MarI Oddělení rozpočtů a financování Městský úřad Uherské Hradiště 2017-08-22 00:00:00.0 2020-08-24 00:00:00.0
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva MUUH-EKO/61256/2017/MarI Oddělení rozpočtů a financování Městský úřad Uherské Hradiště 2017-08-22 00:00:00.0 2020-08-24 00:00:00.0
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva MUUH-EKO/61252/2017/MarI Oddělení rozpočtů a financování Městský úřad Uherské Hradiště 2017-08-22 00:00:00.0 2020-08-24 00:00:00.0
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva MUUH-EKO/61250/2017/MarI Oddělení rozpočtů a financování Městský úřad Uherské Hradiště 2017-08-22 00:00:00.0 2020-08-24 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) DD 86/17: Dražební vyhláška PN 5 na vědomí - Osvětimany -1754204810 Oddělení právní Skoupá Kateřina, Mgr. - soudní exekutorka, Velkomoravská č.p.378/1, 69501 Hodonín 1 2017-08-18 00:00:00.0 2017-09-25 00:00:00.0
Ostatní Závěrečný účet města 2016 MUUH-EKO/58481/2017/Něm. Oddělení rozpočtů a financování Městský úřad Uherské Hradiště 2017-08-10 00:00:00.0 2018-06-30 00:00:00.0
Ostatní rozpočtové opatření MUUH-EKO/56736/2017/Něm. Oddělení rozpočtů a financování Městský úřad Uherské Hradiště 2017-08-04 00:00:00.0 2017-12-31 00:00:00.0
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva MUUH-OSS/55963/2017/Puk Oddělení plánování sociálních služeb Městský úřad Uherské Hradiště 2017-08-01 00:00:00.0 2020-08-03 00:00:00.0
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva MUUH-OSS/55960/2017/Puk Oddělení plánování sociálních služeb Městský úřad Uherské Hradiště 2017-08-01 00:00:00.0 2020-08-03 00:00:00.0
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva MUUH-OSS/55956/2017/Puk Oddělení plánování sociálních služeb Městský úřad Uherské Hradiště 2017-08-01 00:00:00.0 2020-08-03 00:00:00.0
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva MUUH-OSS/55954/2017/Puk Oddělení plánování sociálních služeb Městský úřad Uherské Hradiště 2017-08-01 00:00:00.0 2020-08-03 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Exekuční příkaz s doložkou právní moci, Usnesení - dražební vyhláška - Kováč Patrik 099 EX 967/10-32, -75 Oddělení právní Luhan Ivo, JUDr. - soudní exekutor, Karlovo nám. 17, 12000 Praha 2 2017-07-25 00:00:00.0 2017-09-22 00:00:00.0
Nemovitosti (záměry města) záměr EKO/055/17 zveřejnění na úřední desce KUZL 47141/2017 Oddělení právní Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č.p.21, 76001 Zlín 1 2017-07-12 00:00:00.0 2017-09-10 00:00:00.0
Výběrová řízení, Veřejné zakázky VŘ Luhačovice I. (8.kolo) -ž - zveřejnění na úřední desce CJ: 09159/17-SSHR/VESH Oddělení právní Správa státních hmotných rezerv, Šeříková č.p.616/1, 15000 Praha 5 2017-07-03 00:00:00.0 2017-10-31 00:00:00.0
Výběrová řízení, Veřejné zakázky VŘ Habřice (6.kolo) - ž - veřejnění na úřední desce CJ: 09156/17-SSHR/VESH Oddělení právní Správa státních hmotných rezerv, Šeříková č.p.616/1, 15000 Praha 5 2017-07-03 00:00:00.0 2017-10-31 00:00:00.0