Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Doprava stanovení přechodné úpravy provozu Zlechov, Tupesy, Břestek MUUH-SŽP/53500/2017/ZaplD Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-24 00:00:00.0 2017-08-09 00:00:00.0
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště MUUH-OSI/53578/2017/Koz Oddělení organizační Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-24 00:00:00.0 2017-08-07 00:00:00.0
Doprava oznámení o návrhu OOP ve věci stanovení místní úpravy provozu v Ostrožské Nové Vsi MUUH-SŽP/52923/2017/HanJ Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-21 00:00:00.0 2017-08-07 00:00:00.0
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky ÚŘ-rozhodnutí o umísdtění stavby-zkrácená verze* MUUH-SŽP/43496/2017/ZemP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-20 00:00:00.0 2017-08-07 00:00:00.0
Doprava Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou.doc MUUH-SŽP/52919/2017/ZaplD Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-20 00:00:00.0 2017-08-07 00:00:00.0
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Správní řád-zastavení řízení-§ 66 SŘ* MUUH-SŽP/46415/2017/Ču Odd. územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-20 00:00:00.0 2017-08-07 00:00:00.0
Doprava Stanovení přechodné úpravy provozu MUUH-SŽP/46027/2017/ChyL Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-20 00:00:00.0 2017-08-07 00:00:00.0
Výběrová řízení, Veřejné zakázky Výběrové řízení - strážník Městské policie Uherské Hradiště MUUH-PO/52910/2017/TomE Oddělení personální a mzdové Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-19 00:00:00.0 2017-09-08 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Ladislav Hoferek - Usnesení o odročení dražby a stanovení nového dražebního roku 203 Ex 01614/08-241 Oddělení právní Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2 2017-07-19 00:00:00.0 2017-08-16 00:00:00.0
Doprava Babice - přechodná úprava provozu na místních komunikacích MUUH-SŽP/50372/2017/HanJ Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-19 00:00:00.0 2017-08-04 00:00:00.0
Doprava Staré Město - přechodná úprava provozu na místních komunikacích MUUH-SŽP/51014/2017/HanJ Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-19 00:00:00.0 2017-08-04 00:00:00.0
Územní plánování ZoUÚP Hluk - veřejná vyhláška MUUH-SŽP/52201/2017/Mach Odd. územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-18 00:00:00.0 2017-08-23 00:00:00.0
Nemovitosti (záměry města) Záměr města na nájem bytu 727/16, 727/20 a 518/2 MUUH-SMM/52395/2017/PasZ Oddělení správy bytů a budov Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-18 00:00:00.0 2017-08-02 00:00:00.0
Nemovitosti (záměry města) Záměr města na nájem bytu 745/25 MUUH-SMM/52408/2017/PasZ Oddělení správy bytů a budov Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-18 00:00:00.0 2017-08-02 00:00:00.0
Doprava stanovení přechodné úpravy provozu Kostelany nad Moravou MUUH-SŽP/52516/2017/ZaplD Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-18 00:00:00.0 2017-08-03 00:00:00.0
Doprava stanovení místní úpravy provozu ul. Družstevní a u Zimního stadionu MUUH-SŽP/34472/2017/ZaplD Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-18 00:00:00.0 2017-08-03 00:00:00.0
Nemovitosti (záměry města) Záměr města - výpůjčka 2 ks sloupů veřejného osvětlení MUUH-OSI/52513/2017/StaJ Odbor organizační správy a informatiky Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-18 00:00:00.0 2017-08-03 00:00:00.0
Životní prostředí Topolná_obec_vodovod_R MUUH-SŽP/44583/2017/PešM Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-17 00:00:00.0 2017-08-02 00:00:00.0
Životní prostředí VH - OOP MUUH-SŽP/35574/2017/SchE Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-17 00:00:00.0 2017-08-02 00:00:00.0
Nemovitosti (záměry města) Záměr - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2010/772/SMM MUUH-SMM/51638/2017/JanL Oddělení správy pozemků Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-14 00:00:00.0 2017-07-31 00:00:00.0
Nemovitosti (záměry města) Záměr - převod pozemku p. č. 419 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště MUUH-SMM/51576/2017/JanL Oddělení správy pozemků Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-14 00:00:00.0 2017-07-31 00:00:00.0
Nemovitosti (záměry města) Záměr - výpůjčka 1 ks nenasvíceného optického vlákna v k.ú. Uherské Hradiště MUUH-SMM/51633/2017/JanL Oddělení správy pozemků Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-14 00:00:00.0 2017-07-31 00:00:00.0
Nemovitosti (záměry města) Záměr - uzavření Smlouvy o právu provést stavbu v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště MUUH-SMM/51625/2017/JanL Oddělení správy pozemků Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-14 00:00:00.0 2017-07-31 00:00:00.0
Nemovitosti (záměry města) Záměr - uzavření Smlouvy o právu provést stavbu v k.ú. Uherské Hradiště MUUH-SMM/51622/2017/JanL Oddělení správy pozemků Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-14 00:00:00.0 2017-07-31 00:00:00.0
Nemovitosti (záměry města) Záměr - výpůjčka částí pozemků v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště MUUH-SMM/51584/2017/JanL Oddělení správy pozemků Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-14 00:00:00.0 2017-07-31 00:00:00.0
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem části pozemku p. č. 2065/13 v k.ú. Mařatice MUUH-SMM/51583/2017/JanL Oddělení správy pozemků Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-14 00:00:00.0 2017-07-31 00:00:00.0
Nemovitosti (záměry města) Záměr - směna pozemků za část pozemku, vše v k.ú. Mařatice MUUH-SMM/51582/2017/JanL Oddělení správy pozemků Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-14 00:00:00.0 2017-07-31 00:00:00.0
Nemovitosti (záměry města) Záměr - převod spoluvlastnických podílů k pozemkům v k.ú. Hluk MUUH-SMM/51581/2017/JanL Oddělení správy pozemků Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-14 00:00:00.0 2017-07-31 00:00:00.0
Nemovitosti (záměry města) Záměr - uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2010/958/SMM MUUH-SMM/51635/2017/JanL Oddělení správy pozemků Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-14 00:00:00.0 2017-07-31 00:00:00.0
Nemovitosti (záměry města) Záměr - převod pozemku p. č. 418 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště MUUH-SMM/51574/2017/JanL Oddělení správy pozemků Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-14 00:00:00.0 2017-07-31 00:00:00.0
Nemovitosti (záměry města) Záměr - převod pozemků v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště MUUH-SMM/51570/2017/JanL Oddělení správy pozemků Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-14 00:00:00.0 2017-07-31 00:00:00.0
Nemovitosti (záměry města) Záměr - převod pozemku p. č. 417 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště MUUH-SMM/51573/2017/JanL Oddělení správy pozemků Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-14 00:00:00.0 2017-07-31 00:00:00.0
Doprava stanovení přechodné úpravy provozu Buchlovice MUUH-SŽP/51389/2017/ZaplD Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-13 00:00:00.0 2017-07-31 00:00:00.0
Doprava seznámení s podklady MUUH-SŽP/51071/2017/ZaplD Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-12 00:00:00.0 2017-07-28 00:00:00.0
Doprava stavební povolení Újezda Osvětimany MUUH-SŽP/36424/2017/ZaplD Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-12 00:00:00.0 2017-07-28 00:00:00.0
Doprava stavební povolení místní komunkace Nedakonice MUUH-SŽP/35362/2017/ZaplD Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-12 00:00:00.0 2017-07-28 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 079 EX 00605/10-215 Dražební vyhláška 2013 ze dne 23. 6. 2017- Jan Martinek 079 EX 00605/10-215 Oddělení právní Sárová Marie, JUDr. - soudní exekutorka, Plukovníka Švece č.p.1528/8, 58601 Jihlava 1 2017-07-12 00:00:00.0 2017-08-30 00:00:00.0
Nemovitosti (záměry města) záměr EKO/055/17 zveřejnění na úřední desce KUZL 47141/2017 Oddělení právní Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č.p.21, 76001 Zlín 1 2017-07-12 00:00:00.0 2017-09-10 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 203 Ex 13963/09-90 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba - FRANTIŠEK ZEMEK 203 Ex 13963/09-90 Oddělení právní Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2 2017-07-12 00:00:00.0 2017-08-30 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 203 Ex 12406/11-318 Dražební vyhláška NV - OPAKOVANÁ elektronická dražba-WEISER ROMAN 203 Ex 12406/11-318 Oddělení právní Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2 2017-07-12 00:00:00.0 2017-08-30 00:00:00.0
Doprava přechodná úprava provozu Ostr. Nová Ves MUUH-SŽP/46812/2017/ZaplD Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-11 00:00:00.0 2017-07-27 00:00:00.0
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky ÚŘ - rouhodnutí o prodloužení platnosti* MUUH-SŽP/24203/2017/HabM Odd. územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-11 00:00:00.0 2017-07-27 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) EX 48/17-31 Dražební vyhláška -elektronická dražba 1. kolo - Petr Smišovský EX 48/17-31 Oddělení právní Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, Pavelčákova č.p.441/14, 77900 Olomouc 9 2017-07-11 00:00:00.0 2017-08-17 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 120 EX 23850/14-121-Další draž. jednání - PETR KŘIVÁK Oddělení právní Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, Za Beránkem 836, 33901 Klatovy 1 2017-07-11 00:00:00.0 2017-08-30 00:00:00.0
Doprava přechodná úprava provozu Zlechov MUUH-SŽP/50356/2017/HanJ Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-11 00:00:00.0 2017-07-27 00:00:00.0
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem lukrativních prostor umístěných ve středu města - prodloužení zveřejnění MUUH-SMM/50332/2017/JanL Oddělení správy pozemků Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-10 00:00:00.0 2017-08-31 00:00:00.0
Výběrová řízení, Veřejné zakázky Poptávkové řízení - nájem nebytových prostor U. Hradiště 40542/2017-MZE-12131 Oddělení právní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p.65/17, 11000 Praha 1 2017-07-10 00:00:00.0 2017-07-26 00:00:00.0
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem prostor za účelem provozování Galerie Joži Úprky, v k.ú. Uherské Hradiště MUUH-SMM/50336/2017/JanL Oddělení správy pozemků Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-10 00:00:00.0 2017-07-26 00:00:00.0
Doprava usnesení o zastavení řízení MUUH-SŽP/76488/2016/ZaplD Oddělení dopravního úřadu Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-10 00:00:00.0 2017-07-26 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 207EX 5680/06-133 DV nem. ele.,122 Informace účastníků EŘ - Evžen Křiva 207EX 5680/06-133,122 Oddělení právní Jarková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, 2. května č.p.2384, 76001 Zlín 1 2017-07-07 00:00:00.0 2017-08-16 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Drahomír Žák - Dražební vyhláška NV - OPAKOVANÁ elektronická dražba (2. kolo) 203 Ex 03450/16-53 Oddělení právní Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2 2017-07-07 00:00:00.0 2017-08-02 00:00:00.0
Územní plánování Mistřice - ZoUÚP č. 1 - veřejná vyhláška vyhláška MUUH-SŽP/48894/2017/Mach Odd. územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-07 00:00:00.0 2017-08-09 00:00:00.0
Výběrová řízení, Veřejné zakázky VŘ Habřice (6.kolo) - ž - veřejnění na úřední desce CJ: 09156/17-SSHR/VESH Oddělení právní Správa státních hmotných rezerv, Šeříková č.p.616/1, 15000 Praha 5 2017-07-03 00:00:00.0 2017-10-31 00:00:00.0
Výběrová řízení, Veřejné zakázky VŘ Luhačovice I. (8.kolo) -ž - zveřejnění na úřední desce CJ: 09159/17-SSHR/VESH Oddělení právní Správa státních hmotných rezerv, Šeříková č.p.616/1, 15000 Praha 5 2017-07-03 00:00:00.0 2017-10-31 00:00:00.0
Výběrová řízení, Veřejné zakázky Výběrové řízení - referent/ka odboru SMM VŘ 28/2017 - doprava MUUH-PO/49367/2017/TomE Oddělení personální a mzdové Městský úřad Uherské Hradiště 2017-07-03 00:00:00.0 2017-08-11 00:00:00.0
Výběrová řízení, Veřejné zakázky Výběrové řízení - Právník odboru správy majetku města VŘ 20/2017 MUUH-PO/48862/2017/TomE Oddělení personální a mzdové Městský úřad Uherské Hradiště 2017-06-30 00:00:00.0 2017-09-15 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Dokumenty 067 EX 10568/16-50-dražební vyhláška - DAGMAR HALÍŘOVÁ 067 EX 10568/16 Oddělení právní Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, Evropská č.p.663/132, 16000 Praha 6 2017-06-28 00:00:00.0 2017-07-27 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) ŽA - VYVĚŠENÍ NA ÚD - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - DĚDICTVÍ PO MILOSLAVU KOLÁČKOVI Oddělení právní SEADD, S.R.O., Zerzavice 1056, 68603 Staré Město u Uherského Hradiště 2017-06-27 00:00:00.0 2017-07-28 00:00:00.0
Životní prostředí Návrh opatření obecné povahy - aktualizace ZÚ Moravy - ž - zveřejnění KUZL 41135/2017 Oddělení právní Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č.p.21, 76001 Zlín 1 2017-06-23 00:00:00.0 2017-07-25 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 203 Ex 04519/12-70 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba - ANTONÍN OSLIZLO 203 Ex 04519/12-70 Oddělení právní Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2 2017-06-21 00:00:00.0 2017-07-26 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 177 EX 1431/14-99-Dražba nem. - MAREK ŠUTTA Oddělení právní Jenerál Marek, Mgr. - soudní exekutor Marek, Krátká č.p.4447, 76001 Zlín 1 2017-06-21 00:00:00.0 2017-07-27 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 137EX 905/02-100 Usn. nový termín dražby - Libor Trávníček 137EX 905/02-100 Oddělení právní Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, Veveří č.p.2216/125, 61600 Brno 16 2017-06-20 00:00:00.0 2017-07-25 00:00:00.0
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) EX 13514/12-76 Draž. vyhl. - Robert Zaňka EX 13514/12-76 Oddělení právní Urban Karel, JUDr. - soudní exekutor, Minská č.p.54, 61600 Brno 16 2017-06-20 00:00:00.0 2017-07-25 00:00:00.0