Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Zveřejněno od Dokument Původce
Doprava OOP stanovení dopravního značení - uzavírka Zlechov 15360 2018-02-23 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Jiří Kryštof - Dražební vyhláška NV - OPAKOVANÁ elektronická dražba 2018-02-23 00:00:00.0 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Josef Michálek - Dražební vyhláška NV - elektronická dražba, Dražební vyhláška NV - elektronická d 2018-02-23 00:00:00.0 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2
Ostatní Výroční zpráva o poskytování informací v r. 2017 2018-02-19 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Usnesení - dražební vyhláška - Šudoma Pavel 2018-02-19 00:00:00.0 Luhan Ivo, JUDr. - soudní exekutor Luhan Ivo, Karlovo náměstí č.p.288/17, 12000 Praha 2
Volná pracovní místa Referent/ka odboru správy majetku města MěÚ Uherské Hradiště (doprava) VŘ 4/2018 2018-02-16 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Volná pracovní místa Referent/ka odboru správy majetku města MěÚ Uherské Hradiště (doprava) VŘ 5/2018 2018-02-16 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Stříbrnice_Patková_studna_VV převzetí písemnosti_ozn 2018-02-16 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky oznámení zahájení územního řízení - Dial Telecom 2018-02-16 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Noční výluky Brno - Uherské Hradiště 2018-02-16 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 203 Ex 14018/13-99 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba - Emílie Kratochvílová 2018-02-16 00:00:00.0 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 030 EX 1245/07-233 Dražební vyhláška, 030 EX 1245/07-232 -KACHLÍKOVÁ Soňa, 2018-02-16 00:00:00.0 Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor Homola Jaroslav, Hlinky č.p.41/104, 60300 Brno 3
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště 2018-02-16 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 123EX 2115/11-57 dražební vyhláška NM - Eduard Montág 2018-02-16 00:00:00.0 Cink Libor, Mgr. - soudní exekutor Cink Libor, náměstí T. G. Masaryka č.p.2392/17, 69002 Břeclav 2
Doprava zahájení stavebního řízení "Revitalizace ulice Karoliny Světlé, Staré Město" 2018-02-14 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem části pozemku p. č. 653/28 v k.ú. Uherské Hradiště 2018-02-14 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Výlukový jízdní řád 2018-02-14 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Výlukový jízdní řád 2018-02-14 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr města na nájem bytu za nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné 2018-02-14 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - výpůjčka části pozemku p. č. 335/1 v k.ú. Míkovice nad Olšavou 2018-02-14 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr města na nájem bytů 2018-02-14 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočtové opatření č.11/2017 2018-02-13 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 137EX 5524/05-496 Usnesení - dr. vyhláška - Norbert Králík 2018-02-13 00:00:00.0 Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor Kocián Petr, Veveří č.p.2216/125, 61600 Brno 16
Důležitá oznámení 8-115 - ž - zveřejnění - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí - Míkovice 2018-02-12 00:00:00.0 Katastrální pracoviště Uherské Hradiště (Katastrální úřad pro Zlínský kraj), Svatováclavská č.p.568, 68601 Uherské Hradiště 1
Důležitá oznámení Výzva k odstranění dlouhodobě odstaveného vozidla 2018-02-12 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava OOP stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Sušicích 2018-02-12 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Doprava 11805 2018-02-12 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Velehrad_SVK_odkanalizování Buchlovská_oznámení 2018-02-12 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Velehrad_obec_kanalizace Buchlovská_ozn 2018-02-12 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení 8-115 - ž - zveřejnění - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí - Sady 2018-02-12 00:00:00.0 Katastrální pracoviště Uherské Hradiště (Katastrální úřad pro Zlínský kraj), Svatováclavská č.p.568, 68601 Uherské Hradiště 1
Životní prostředí Aktualizace ZÚ Salašky-Povodí Moravy-Návrh OOP 2018-02-08 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Volná pracovní místa Referent/ka odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště 2018-02-08 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Volná pracovní místa Vedoucí oddělení přestupkových řízení dboru dopravních a správních agend MěÚ úřadu Uherské Hradiště 2018-02-08 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Volná pracovní místa Jednatel/ka společnosti EDUHA, s.r.o. 2018-02-08 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Volná pracovní místa Právník odboru správy majetku města Městského úřadu Uherské Hradiště - prodloužení 2018-02-08 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky Sdělení o seznámení se s podklady pro územní rozhodnutí - Nové Štěpnice II, ul. 2018-02-08 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Životní prostředí Aktualizace ZÚ Salašky-Lesy ČR-Návrh OOP 2018-02-08 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 106 EX 2956/16-104-usn.odročení dražby - EVA PSOTKOVÁ 2018-02-08 00:00:00.0 Wolfová Jitka, JUDr. - soudní exekutorka Wolfová Jitka, Radyňská č.p.470/9, 32600 Plzeň 26
Nemovitosti (záměry města) Záměr - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2013/0561/SMM 2018-02-08 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem prostor v budově č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště (?U obrů?) 2018-02-08 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem prostoru v budově č. p. 157/158, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště (?Atrium?) 2018-02-08 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Nemovitosti (záměry města) Záměr - pronájem prostoru v telekomunikačním rozvaděči a části prostoru v ochranné vrapované trubce 2018-02-08 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Oznámení E.ON UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮ - UŽIVATELŮ POZEMKŮ NA OŘEZ NEBO ODSTRANĚNÍ DŘEVIN, MÍKOVICE 2018-02-05 00:00:00.0 SENERGOS KYNCL JAKUB, Družstevní 13a, 664 4 Ostopovice
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Kamil Zvěřina Podnět oprávněnému pro podání přihlášky pohledávky, Dražební vyhláška 2018-02-01 00:00:00.0 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 169EX 4789/15-52 DVU - Pavel Mucha 2018-02-01 00:00:00.0 Valentová Lucie, Mgr. - soudní exekutorka Valentová Lucie, Cejl č.p.494/25, 60200 Brno 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 123EX 2307/09-68 dražební vyhláška NM 2018-02-01 00:00:00.0 Cink Libor, Mgr. - soudní exekutor Cink Libor, náměstí T. G. Masaryka č.p.2392/17, 69002 Břeclav 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 203 Ex 03014/17-690998.0343296838 Dražební vyhláška NV - OPAKOVANÁ elektronická dražba (2. kolo) 2018-01-29 00:00:00.0 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 129EX 2460/17-35 DV - ž - zveřejnění - Baštýřová Lenka 2018-01-29 00:00:00.0 Jaroš Petr, Mgr. - soudní exekutor Jaroš Petr, Škroupova č.p.150, 53701 Chrudim 1
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 137EX 7770/16-166 Usnesení - dr. vyhláška - Zdeněk Horák, Jiří Kroča, Tomáš Salvet, Jindřich Vintr 2018-01-29 00:00:00.0 Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor Kocián Petr, Veveří č.p.2216/125, 61600 Brno 16
Důležitá oznámení Výzva k odstranění dlouhodobě odstaveného vozidla 2018-01-25 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Výzva k odstranění dlouhodobě odstaveného vozidla 2018-01-25 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Výzva k odstranění dlouhodobě odstaveného vozidla 2018-01-25 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení Výzva k odstranění dlouhodobě odstaveného vozidla 2018-01-25 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Výběrová řízení, Veřejné zakázky ŽA - vyvěšení na ÚD - VŘ Havřic (7.kolo) 2018-01-19 00:00:00.0 Správa státních hmotných rezerv, Šeříková č.p.616/1, 15000 Praha 5
Volná pracovní místa Výběrové řízení - Vedoucí živnostenského odboru Městského úřadu Uherské Hradiště VŘ 3/2018 2018-01-19 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Územní plánování Veřejná vyhláška Oznámení o projednání Zprávy č. 1 o uplatňování územního plánu Huštěnovice 2018-01-17 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Pavel Jachura - Dražební vyhláška NV - OPAKOVANÁ elektronická dražba (2. kolo) 2018-01-17 00:00:00.0 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Michala Vitavská - Dražební vyhláška NV - elektronická dražba 2018-01-17 00:00:00.0 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Michala Vitavská - Dražební vyhláška NV - elektronická dražba 2018-01-17 00:00:00.0 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2
Výběrová řízení, Veřejné zakázky ŽÁDOST O VYVĚŠENÍ NA ÚD - VŘ Bojkovice (9. kolo) 2018-01-16 00:00:00.0 Správa státních hmotných rezerv, Šeříková č.p.616/1, 15000 Praha 5
Územní plánování Veřejná vyhláška Oznámení o projednání Zprávy č. 1 o uplatňováníúzemního plánu Tupesy 2018-01-16 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní NV- k.ú. Uherské Hradiště, Jarošov u Uherského Hradiště, Mařatice, Míkovice nad Olšavou, Sady, Vésky 2018-01-15 00:00:00.0 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č.p.818/11, 60200 Brno 2
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) 137EX 23157/09-138 Usnesení - dr. vyhláška - 1. Pavlína Marečková 2018-01-10 00:00:00.0 Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor Kocián Petr, Veveří č.p.2216/125, 61600 Brno 16
Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky) Dražební vyhláška NV - elektronická dražba - TOMÁŠ KRAVÁČEK 2018-01-04 00:00:00.0 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p.1294/38, 75002 Přerov 2
Ostatní Sazebník úhrad za poskytování informací 2018-01-02 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Volná pracovní místa Výběrové řízení - referent/ka odboru investic (oddělení přípravy a realizace staveb) VŘ 43/2017 2017-12-22 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Rozpočet města na rok 2018 2017-12-18 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Střednědobý výhled rozpočtu města do roku 2023 2017-12-18 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení VEČEŘA VLOUPÁNÍ DO OA A SKLEPŮ 2017-12-06 00:00:00.0 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č.p.5637, 76001 Zlín 1
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva 2017-11-03 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva 2017-11-03 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva 2017-11-03 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva 2017-11-03 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy účelová dotace z FS - TJ Slovácká Slavia 2017-10-31 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy účelová dotace z FS - HC 2017-10-31 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy účelová dotace z FS - TJ Slovácká Slavia 2017-10-31 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace smlouva Společnost Podané ruce 2017-10-18 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotace smlouva Oblastní charita 2017-10-18 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva os poskytnutíd otace z rozpočtu města Uherské Hradiště 2017-10-09 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Smlouva o spolupráci č. 2015/0660/EKO-RF ve znění dodatku č. 1 2017-10-09 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Důležitá oznámení trestní řízení- žádost o vyvěšení vyhlášky na úřední desku 2017-09-13 00:00:00.0 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č.p.5637, 76001 Zlín 1
Ostatní Závěrečný účet 2016 - Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě 2017-08-28 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 2017-08-22 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 2017-08-22 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 2017-08-22 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 2017-08-22 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy dotace - veřejnoprávní smlouva 2017-08-22 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Ostatní Závěrečný účet města 2016 2017-08-10 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva 2017-08-01 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva 2017-08-01 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva 2017-08-01 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva 2017-08-01 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště
Dotace - veřejnoprávní smlouvy Dotační smlouva HC Uh. Hradiště - 1. pololetí 2017 2017-04-04 00:00:00.0 Městský úřad Uherské Hradiště