Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Nemovitosti (záměry města)
Název Záměr - pronájem prostor v budově č. p. 961, Šafaříkova, Uherské Hradiště
Číslo jednací MUUH-SMM/75913/2018/JanL
Zodpovídá Oddělení správy pozemků
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát Veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 27.09.2018
Vyvěšeno do 15.10.2018
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 27.09.2018 12:18:44
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do