Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace - veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí
Číslo jednací MUUH-SMM/88618/2018/NěmL
Zodpovídá Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát ÚtulekJinak, z.s., Radovany č. p. 116, 76361 Napajedla
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 13.11.2018
Vyvěšeno do 15.11.2021
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 13.11.2018 11:15:34
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do