Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dotace - veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z fondu životního prostředí
Číslo jednací MUUH-SMM/88638/2018/NěmL
Zodpovídá Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát ZO ČSOP Buchlovice, Kostelní č.p. 403, 68708 Buchlovice
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 13.11.2018
Vyvěšeno do 15.11.2021
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 13.11.2018 11:19:11
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do