Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Výběrová řízení, Veřejné zakázky
Název VŘ Bojkovice - Žádost o umístění inzerátu na úřední desku
Číslo jednací CJ: 09027/19-SSHR/VESH
Zodpovídá Oddělení právní
Původce Správa státních hmotných rezerv, Šeříková č.p. 616/1, 15000 Praha 5
Adresát Správa státních hmotných rezerv, Šeříková č.p. 616/1, 15000 Praha 5
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 01.08.2019
Vyvěšeno do 31.10.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 01.08.2019 14:21:40
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do