Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Územní plánování
Název Z.č.1 ÚP Hluk - veřejná vyhláška ke společnému projednání
Číslo jednací MUUH-SŽP/63321/2019/Mach
Zodpovídá Odd. územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát Veřejnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 14.08.2019
Vyvěšeno do 04.10.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 14.08.2019 14:57:23
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do