Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení E.ON
Název Ž - zveřejnění - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Za Álejí, Zahradní
Číslo jednací
Zodpovídá Oddělení právní
Původce E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 37001 České Budějovice 1
Adresát E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 37001 České Budějovice 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 26.08.2019
Vyvěšeno do 18.09.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 26.08.2019 09:40:44
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do