Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Orgány města - usnesení, vyhlášky, pozvánky
Název ÚŘ - oznámení zahájení řízení §87
Číslo jednací MUUH-SŽP/69606/2019/Do
Zodpovídá Odd. územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Původce Městský úřad Uherské Hradiště
Adresát Hromadná písemnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 05.09.2019
Vyvěšeno do 23.09.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 05.09.2019 13:02:47
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do