Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky)
Název 137EX 11973/07-218 Usnesení - dr. vyhláška - Kateřina Bartková
Číslo jednací 137EX 11973/07-218
Zodpovídá Oddělení právní
Původce Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor Kocián Petr, Veveří č.p. 2216/125, 61600 Brno 16
Adresát Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor Kocián Petr, Veveří č.p. 2216/125, 61600 Brno 16
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 02.03.2020
Vyvěšeno do 15.04.2020
Skutečně sejmuto
Obsah vyvěšení
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 02.03.2020 15:41:52
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do