Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Důležitá oznámení
Název Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám - nedostatečně identifikovaný vlastník
Číslo jednací UZSVM/BUH/3641/2020-BUHM
Zodpovídá Oddělení personální a mzdové
Původce Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Adresát Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 01.09.2020 13:17:08
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do