Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby - exekuce (usnesení, vyhlášky)
Název Elektronická dražba 11.11.2020
Číslo jednací 207EX 8716/09-230
Zodpovídá Oddělení personální a mzdové
Původce Jarková Jana, JUDr. - soudní exekutorka Jarková Jana, 2. května č. p. 2384, 76001 Zlín 1
Adresát Jarková Jana, JUDr. - soudní exekutorka Jarková Jana, 2. května č. p. 2384, 76001 Zlín 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 14.09.2020
Vyvěšeno do 11.11.2020
Skutečně sejmuto
Obsah vyvěšení
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 14.09.2020 08:18:25
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do