Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Důležitá oznámení
Název Mimořádné opatření - nařízení laboratořím - sdělování výsledků - účinnost od 17.09.2020
Číslo jednací
Zodpovídá Oddělení personální a mzdové
Původce Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha 2
Adresát Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 17.09.2020
Vyvěšeno do 11.11.2020
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 17.09.2020 09:41:07
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do