Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Důležitá oznámení
Název Nařízení mimořádného opatření č. 7/2020 - Hromadné akce konané ve venkovních prostorech
Číslo jednací
Zodpovídá Oddělení personální a mzdové
Původce Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 76001 Zlín 1
Adresát Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 76001 Zlín 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 21.09.2020
Vyvěšeno do 23.11.2020
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 21.09.2020 07:54:49
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do